Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0595/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/11/2005 - 12.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

12.2.  Filippinerna (dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larraňaga (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 och B6-0605/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0595/2005

(ersätter B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 och B6-0605/2005)

inlämnat av följande ledamöter:

Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt, Thomas Mann och Geoffrey Van Orden för PPE-DE-gruppen,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock och Marc Tarabella för PSE-gruppen,
Cecilia Malmström, Frédérique Ries, Antoine Duquesne och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,
Frithjof Schmidt, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen,
Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen,
Konrad Szymański för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0443)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy