Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg

16. Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod

Talmanskonferensen hade vid sitt sammanträde den 16.11.2005 beslutat att föreslå följande ändringar till föredragningslistan för påföljande sammanträde i Bryssel.

Onsdagen den 30.11.2005:

- Debatten om muntliga frågor till rådet och kommissionen om utveckling och idrott (punkt 82 i föredragningslistan), som ingår i den gemensamma debatten om sport, skall avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Tidsfristerna hade fastställts enligt följande:

- Resolutionsförslag: fredagen den 25.11.2005 kl. 10.00,

- ändringsförslag och gemensamt resolutionsförslag: måndagen den 28.11.2005 kl. 18.00.

- Debatten om den muntliga frågan till kommissionen om införande av straffrättsliga påföljder vid överträdelser av gemenskapsrätten (punkt 5 i föredragningslistan) skall inte avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

- Betänkandet Dariusz Rosati om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron [KOM(2005)0357 - 2005/0145(CNS)] (punkt 64 i föredragningslistan), skulle behandlas enligt artikel 131 i arbetsordningen och skulle tas upp till omröstning torsdagen den 1 december 2005.

Torsdagen den 1.12.2005:

- Den 22 november 2005 kommer budgetutskottet att anta ett betänkade om budgetplanen för perioden 2007-2013.

Tidsfristen för inlämnande av ändringsförslag skulle löpa ut måndagen den 28.11.2005 kl. 12.00.

Denna punkt skulle gå till omröstning på torsdagen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy