Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. november 2005 - Strasbourg

20. Teatud dokumente puudutavad otsused

Nõusolek omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

AFET komisjon:

- Raport Rumeenia ELi liikmeks valmisolekut käsitleva üksikasjaliku järelevevalvearuande kohta (2005/2205(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Raport laienemisprotsessi edusamme käsitleva strateegiadokumendi kohta (2005/2206(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Raport Bulgaaria ELi liikmeks valmisolekut käsitleva üksikasjaliku järelevevalvearuande kohta (2005/2204(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Raport inimõiguste olukorda maailmas 2005. aastal käsitleva aastaaruande ja ELi poliitika kohta antud valdkonnas (2005/2203(INI))

DEVE komisjon:

- Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad arengumaades (2005/2207(INI)) ;
- AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2005/2104(INI))

ECON komisjon:

- Konkurentsipoliitika aruanne 2004 (2005/2209(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO)

ITRE komisjon:

- Energiatõhusus ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem - roheline raamat (2005/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

TRAN komisjon:

- Liiklusohutus: kodanikele hädaabikõnede lähemale toomine (2005/2211(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

CULT komisjon:

- Mitmekeelsuse ja keeleõppe edendamine ELis: Euroopa keeleoskuse näitaja (2005/2213(INI))
- Analoogringhäälingult digitaalringhäälingule üleminek: võimalus Euroopa audiovisuaalpoliitikale ja kultuurilisele mitmekesisusele (2005/2212(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

AFCO komisjon:

- Õigusloomemenetluses olevate ettepanekute kontrollimise tulemused (2005/2214(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

FEMM komisjon:

- Naiste olukord relvastatud konfliktides ning nende roll ülesehitusel ja demokratiseerimisprotsessis konfliktijärgses olukorras riikides (2005/2215(INI))

PETI komisjon:

- Euroopa ombudsmani eriettekanne Euroopa koolide vastu esitatud kaebuse põhjal (kaebus nr 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT)

Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö

BUDG komisjon:

- Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö BUDG, CONT

(Esimeeste konverentsi 25.10.2005 otsuse alusel)

Saatmine parlamendi komisjonidesse

ENVI komisjon:

- Solidaarsusfond (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: BUDG, ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika