Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 november 2005 - Straatsburg

20. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie AFET:

- Verslag over het uitgebreide toezichtsverslag over de stand van de Roemeense voorbereidingen voor het EU-lidmaatschap (2005/2205(INI))
(advies: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

- Verslag over het strategiedocument over de vooruitgang bij het uitbreidingsproces (2005/2206(INI))
(advies: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

- Verslag over het uitgebreide toezichtsverslag over de stand van de Bulgaarse voorbereidingen voor het EU-lidmaatschap (2005/2204(INI))
(advies: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

- Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2005 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2005/2203(INI))

Commissie DEVE:

- Kleine en middelgrote ondernemingen in de ontwikkelingslanden (2005/2207(INI))

- Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS/EU (2005/2104(INI))

Commissie ECON:

- Verslag over het mededingingsbeleid 2004 (2005/2209(INI))
(advies: EMPL, ITRE, IMCO)

Commissie ITRE:

- Doeltreffend energiegebruik of hoe men meer met minder kan doen - Groenboek (2005/2210(INI))
(advies: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

Commissie TRAN:

- Verkeersveiligheid:"eCall" voor iedereen (2005/2211(INI))
(advies: ITRE)

Commissie CULT:

- Bevordering meertaligheid en het leren van talen in de EU: Europese taalvaardigheidsindicator (2005/2213(INI))
- Overgang van analoge naar numerieke radio- en tv-uitzending: een kans voor het Europese audiovisuele beleid en de culturele verscheidenheid (2005/2212(INI))
(advies: ITRE)

Commissie AFCO:

- Resultaat van het onderzoek naar nog hangende wetgevingsvoorstellen (2005/2214(INI))
(advies: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

Commissie FEMM:

- Situatie van vrouwen in gewapende conflicten en hun rol bij de wederopbouw en in het democratische proces in landen na conflicten (2005/2215(INI))

Commissie PETI:

- Speciaal rapport van de Europese ombudsman naar aanleiding van een klacht over de Europese scholen (klacht nr. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(advies: CULT)

Nauwere samenwerking tussen commissies

Commissie BUDG:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Nauwere samenwerking tussen commissies BUDG, CONT

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 25.10.2005)

Aanwijzing commissies

Commissie ENVI:

- Solidariteitsfonds (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: BUDG, ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid