Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. novembra 2005 - Štrasburg

20. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFET:

- Správa o komplexnej monitorovacej správe o stave pripravenosti Rumunska na členstvo v EÚ (2005/2205(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Správa o strategickom dokumente o pokroku v procese rozširovania (2005/2206(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Správa o komplexnej monitorovacej správe o stave pripravenosti Bulharska na členstvo v EÚ (2005/2204(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2005 a politike EÚ v tejto oblasti (2005/2203(INI))

výbor DEVE:

- Malé a stredné podniky v rozvojových krajinách (2005/2207(INI))
- Práca Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ (2005/2104(INI))

výbor ECON:

- Správa o politike hospodárskej súťaže 2004 (2005/2209(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO)

výbor ITRE:

- Energetická účinnosť alebo Menej znamená viac - Zelená kniha (2005/2210(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

výbor TRAN:

- Bezpečnosť na cestách: systém eCall pre všetkých (2005/2211(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor CULT:

- Podpora viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania v EÚ: európsky indikátor jazykovej kompetencie (2005/2213(INI))
- Prechod od analógového vysielania k numerickému vysielaniu: príležitosť pre európsku audiovizuálnu politiku a kultúrnu rôznorodosť (2005/2212(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor AFCO:

- Výsledok preskúmania legislatívnych návrhov, ktoré čakajú na spracovanie u zákonodarcu (2005/2214(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

výbor FEMM:

- Postavenie žien v ozbrojených konfliktoch a ich úloha pri obnove a demokratickom procese v krajinách po konflikte (2005/2215(INI))

výbor PETI:

- Osobitná správa Európskeho ombudsmana týkajúca sa sťažnosti na Európske školy (č. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(stanovisko: CULT)

Rozšírená spolupráca výborov

výbor BUDG:

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Rozšírená spolupráca výborov BUDG, CONT

(v súlade s rozhodnutím konferencie predsedov z 25.10.2005)

Pridelenie výborom

výbor ENVI:

- Fond solidarity (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
pridelené gestorský: REGI
stanovisko: BUDG, ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia