Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (REACH) ***I (ψηφοφορία)
  
4.2.Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετκά με τα χημικά προϊόντα (REACH) ***I (ψηφοφορία)
  
4.3.Πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης για ορισμένα είδη ζώων***I (ψηφοφορία)
  
4.4.Εξαγωγές όπλων (ψηφοφορία)
  
4.5.Ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης: θύελλα στη Βόρεια Ευρώπη (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.6.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.7.Η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ψηφοφορία)
  
4.8.Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (ψηφοφορία)
  
4.9.Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Mahmoud Ahmadinejad, Προέδρου του Ιράν (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις ψήφου
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Μια αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική (συζήτηση)
 10.Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή συναίνεση" (συζήτηση)
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (συζήτηση)
  
11.2.Φιλιππίνες (καταδίκη σε θάνατο του Ευρωπαίου πολίτη Francisco Larrañaga) (συζήτηση)
  
11.3.Βιρμανία/Μυανμάρ (συζήτηση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Κασμίρ (ψηφοφορία)
  
12.2.Φιλιππίνες(καταδίκη σε θάνατο του Ευρωπαίου πολίτη Francisco Larraňaga) (ψηφοφορία)
  
12.3.Βιρμανία/Μυαμάρ (ψηφοφορία)
  
12.4.Μια αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική (ψηφοφορία)
  
12.5.Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή συναίνεση" (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις ψήφου
 15.Χρονοδιάγραμμα για τον προϋπολογισμό
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου
 17.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 22.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (240 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (168 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1288 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2953 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (258 kb) Κατάσταση παρόντων (82 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (288 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (922 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου