Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 17. november 2005 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmine
 4.Hääletused
  
4.1.Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I (hääletus)
  
4.2.Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (hääletus)
  
4.3.Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid***I (hääletus)
  
4.4.Relvaeksport (hääletus)
  
4.5.Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: torm Põhja-Euroopas (kodukorra artikkel 131)(hääletus)
  
4.6.Paranduseelarve nr 7/2005 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.7.Massihävitusrelvade leviku tõkestamine (hääletus)
  
4.8.Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (hääletus)
  
4.9.Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (hääletus)
 5.Hääletuse kohta selgituste andmine
 6.Hääletuse parandused
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Aafrika arengustrateegia (arutelu)
 10.Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" (arutelu)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (arutelu)
  
11.2.Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (arutelu)
  
11.3.Birma/Myanmar (arutelu)
 12.Hääletused
  
12.1.Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (hääletus)
  
12.2.Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (hääletus)
  
12.3.Birma/Myanmar (hääletus)
  
12.4.Aafrika arengustrateegia (hääletus)
  
12.5.Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" (hääletus)
 13.Hääletuse kohta selgituste andmine
 14.Hääletuse parandused
 15.Eelarve ajakava
 16.Järgmise osaistungjärgu päevakord
 17.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 20.Teatud dokumente puudutavad otsused
 21.Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 22.Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (216 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)       
 
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletustulemused (924 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2948 kb) 
 
Protokoll (227 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb) Hääletustulemused (241 kb) Nimelise hääletuse tulemused (913 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika