Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 17. marraskuuta 2005 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 4.Äänestykset
  
4.1.Euroopan kemikaalivirasto, pysyvät orgaaniset yhdisteet (REACH) ***I (äänestys)
  
4.2.Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***I (äänestys)
  
4.3.Kivutonta ansastusta koskevat standardit***I (äänestys)
  
4.4.Aseiden vienti (äänestys)
  
4.5.Solidaarisuusrahaston käyttöönotto: myrsky Pohjois-Euroopassa (työjärjestyksen 131 artikla)(äänestys)
  
4.6.Lisätalousarvioesitys nro 7/2005 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.7.Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen (äänestys)
  
4.8.Puolustusalan julkiset hankinnat (äänestys)
  
4.9.Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejadin viimeaikaiset lausunnot (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Afrikan kehitysstrategia (keskustelu)
 10.Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka "Eurooppalainen konsensus" (keskustelu)
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
11.1.Humanitaarisen avun saanti Kashmirissa (keskustelu)
  
11.2.Filippiinit (Euroopan kansalaisen Francisco Larrañagan kuolemantuomio) (keskustelu)
  
11.3.Burma/Myanmar (keskustelu)
 12.Äänestykset
  
12.1.Humanitaarisen avun saanti Kashmirissa (äänestys)
  
12.2.Filippiinit (Euroopan kansalaisen Francisco Larrañagan kuolemantuomio) (äänestys)
  
12.3.Burma/Myanmar (äänestys)
  
12.4.Afrikan kehitysstrategia (äänestys)
  
12.5.Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka "Eurooppalainen konsensus" (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset
 15.Budjettiaikataulu
 16.Seuraavan istuntojakson esityslista
 17.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 20.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 21.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 22.Seuraavien istuntojen aikataulu
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (215 kb) Läsnäololista (59 kb)       
 
Pöytäkirja (162 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (969 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2938 kb) 
 
Pöytäkirja (226 kb) Läsnäololista (66 kb) Äänestysten tulokset (242 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (914 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö