Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 17 november 2005 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verdediging van de immuniteit
 4.Stemmingen
  
4.1.Chemicaliënagentschap, persistente organische stoffen (REACH) ***I (stemming)
  
4.2.Aanpassingen aan REACH ***I (stemming)
  
4.3.Normen voor de humane vangst van bepaalde diersoorten met behulp van vallen***I (stemming)
  
4.4.Wapenuitvoer (stemming)
  
4.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds (artikel 131 van het Reglement)(stemming)
  
4.6.Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
4.7.Non-proliferatie van massavernietigingswapens (stemming)
  
4.8.Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied (stemming)
  
4.9.Recente uitspraken van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (debat)
 10.Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie "De Europese consensus" (debat)
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Toegang tot humanitaire hulp in Kasjmir(debat)
  
11.2.Filippijnen (terdoodveroordeling van de Europese burger Francisco Larrañaga) (debat)
  
11.3.Birma/Myanmar (debat)
 12.Stemmingen
  
12.1.Toegang tot humanitaire hulp in Kasjmir (stemming)
  
12.2.Filippijnen (terdoodveroordeling van de Europese burger Francisco Larraňaga (stemming)
  
12.3.Birma/Myanmar (stemming)
  
12.4.Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (stemming)
  
12.5.Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie "De Europese consensus" (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag
 15.Tijdschema voor de begroting
 16.Agenda van de volgende vergaderperiode
 17.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten
 21.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 22.Rooster van de volgende vergaderingen
 23.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (216 kb) Presentielijst (59 kb)       
 
Notulen (167 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (1016 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2947 kb) 
 
Notulen (235 kb) Presentielijst (67 kb) Stemmingsuitslagen (247 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (913 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid