Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 17 listopada 2005 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 4.Głosowanie
  4.1.Europejska Agencja Chemikaliów, substancje trwale zanieczyszczające (REACH) ***I (głosowanie)
  4.2.Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***I (głosowanie)
  4.3.Normy humanitarnego odłowu niektórych gatunków zwierząt***I (głosowanie)
  4.4.Wywóz broni (głosowanie)
  4.5.Uruchomienie Funduszu Solidarności: Burze w Europie Północnej (art. 131 Regulaminu)(głosowanie)
  4.6.Projekt budżetu korygującego nr 7/2005 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.7.Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia (głosowanie)
  4.8.Zamówienia publiczne w sektorze obrony (głosowanie)
  4.9.Ostatnie oświadczenia Mahmouda Ahmadinedżada, prezydenta Iranu (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Strategia Rozwoju dla Afryki (debata)
 10.Wspólnotowa polityka rozwoju “Konsensus europejski” (debata)
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  11.1.Dostep do pomocy humanitarnej w Kaszmirze (debata)
  11.2.Filipiny (skazanie na karę śmierci obywatela europejskiego Francisco Larrañagi) (debata)
  11.3.Birma/Myanmar (debata)
 12.Głosowanie
  12.1.Dostęp do pomocy humanitarnej w Kaszmirze (głosowanie)
  12.2.Filipiny (skazanie na karę śmierci obywatela europejskiego Francisco Larraňagi) (głosowanie)
  12.3.Birma/Myanmar (głosowanie)
  12.4.Strategia Rozwoju dla Afryki (głosowanie)
  12.5.Wspólnotowa polityka rozwoju (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania
 15.Kalendarium budżetowe.
 16.Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej
 17.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 20.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 21.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 22.Kalendarz następnych posiedzeń
 23.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (212 kb) Lista obecności (59 kb)       
 
Protokół (163 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (1017 kb) Głosowanie imienne (2076 kb) 
 
Protokół (236 kb) Lista obecności (67 kb) Wyniki głosowania (259 kb) Głosowanie imienne (923 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności