Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 17 november 2005 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Fastställelse av parlamentarisk immunitet
 4.Omröstning
  
4.1.Europeisk kemikaliemyndighet, långlivade organiska föroreningar (REACH) ***I (omröstning)
  
4.2.Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen (REACH) ***I (omröstning)
  
4.3.Humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter***I (omröstning)
  
4.4.Vapenexport (omröstning)
  
4.5.Utnyttjande av solidaritetsfonden: Stormen i Nordeuropa (artikel 131 i arbetsordningen)(omröstning)
  
4.6.Förslag till ändringsbudget nr 7/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Icke-spridning av massförstörelsevapen (omröstning)
  
4.8.Försvarsupphandlingar (omröstning)
  
4.9.Nyligen gjorda uttalanden av Irans president Mahmoud Ahmadinejad (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser till avgivna röster
 7.Meddelande från talmannen
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.En utvecklingsstrategi för Afrika (debatt)
 10.Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik - "Dokument om europeiskt samförstånd" (debatt)
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (debatt)
  
11.2.Filippinerna (dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larrañaga) (debatt)
  
11.3.Burma/Myanmar (debatt)
 12.Omröstning
  
12.1.Tillgång till humanitärt bistånd i Kashmir (omröstning)
  
12.2.Filippinerna (dödsdomen mot den europeiska medborgaren Francisco Larraňaga (omröstning)
  
12.3.Burma/Myanmar (omröstning)
  
12.4.En utvecklingsstrategi för Afrika (omröstning)
  
12.5.Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik - "Dokument om europeiskt samförstånd" (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser till avgivna röster
 15.Budgetkalender
 16.Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod
 17.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 20.Beslut om vissa dokument
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (219 kb) Närvarolista (59 kb)       
 
Protokoll (165 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (1102 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2942 kb) 
 
Protokoll (230 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (245 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (914 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy