Indeks 
Protokol
PDF 233kWORD 163k
Torsdag den 17. november 2005 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 4.Afstemningstid
  
4.1.Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***I (afstemning)
  
4.2.Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach) ***I (afstemning)
  
4.3.Fældefangst***I (afstemning)
  
4.4.Våbeneksport (afstemning)
  
4.5.Anvendelse af Solidaritetsfonden (stormskader i det nordlige Europa) (forretningsordenens artikel 131)(afstemning)
  
4.6.Ændringsbudget 7/2005 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.7.Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben (afstemning)
  
4.8.Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (afstemning)
  
4.9.De nylige udtalelser fra Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Udviklingsstrategi for Afrika (forhandling)
 10.EU's udviklingspolitik (forhandling)
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
11.1.Adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (forhandling)
  
11.2.Filippinerne (dødsdom over unionsborgeren Francisco Larrañaga) (forhandling)
  
11.3.Burma/Myanmar (forhandling)
 12.Afstemningstid
  
12.1.Adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (afstemning)
  
12.2. Filippinerne (dødsdom over unionsborgeren Francisco Larraňaga (afstemning)
  
12.3. Burma/Myanmar (afstemning)
  
12.4.Udviklingsstrategi for Afrika (afstemning)
  
12.5.EU's udviklingspolitik (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser
 15.Budgetkalender
 16.Dagsorden for næste mødeperiode
 17.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 21.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 22.Tid og sted for næste møde
 23.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 40/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1355 - C6-0366/2005 - 2005/2217(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 41/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1356 - C6-0367/2005 - 2005/2218(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 43/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1358 - C6-0368/2005 - 2005/2219(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 44/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1359 - C6-0369/2005 - 2005/2220(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 45/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1360 - C6-0370/2005 - 2005/2221(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 48/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1363 - C6-0371/2005 - 2005/2222(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 49/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1364 - C6-0372/2005 - 2005/2223(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen (KOM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring (KOM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD)).

henvist til:

korr.udv.

CULT

rådg.udv.

EMPL, ITRE, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremsendelse af data vedrørende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne (KOM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)).

henvist til:

korr.udv.

PECH

- Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, EMPL, ENVI

- Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, CULT

- Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, EMPL, CULT

- Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, EMPL, CULT, FEMM

- Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Kapacitet" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, EMPL, CULT

- Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (KOM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, EMPL, ENVI

- Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (KOM(2005)0445 - C6-0386/2005 - 2005/0190(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG, EMPL, ENVI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 42/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1357 - C6-0389/2005 - 2005/2225(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 46/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1361 - C6-0390/2005 - 2005/2226(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 50/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1365 - C6-0391/2005 - 2005/2227(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 47/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1362 - C6-0392/2005 - 2005/2228(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 51/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1366 - C6-0393/2005 - 2005/2229(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 52/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1408 - C6-0394/2005 - 2005/2230(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 53/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1409 - C6-0395/2005 - 2005/2231(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 54/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1410 - C6-0396/2005 - 2005/2232(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 59/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1413 - C6-0397/2005 - 2005/2233(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 60/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)1414 - C6-0398/2005 - 2005/2234(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG


3. Beskyttelse af parlamentarisk immunitet

I forlængelse af Europa-Parlamentets afgørelse af 5.07.2005 om at beskytteUmberto Bossis immunitet i forbindelse med en straffesag, der verserede ved retten i Bergamo (punkt 7.8 i protokollen af 05.07.2005), havde formanden fra de kompetente italienske myndigheder, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 9, modtaget en meddelelse fra den kompetente retsinstans, som havde oplyst, at der var truffet endelig afgørelse i denne sag med dommen af 21.01.1998.

Denne meddelelse var blevet fremsendt til det kompetente udvalg, JURI-udvalget.


4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.

Ria Oomen-Ruijten tog ordet om adgang til Parlamentet.

°
° ° °


4.1. Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) nr. .../... {om persistente organiske miljøgifte} [KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0434)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0434)

Indlæg til afstemningen:

- Jan Andersson havde oplyst, at han ikke havde underskrevet ændringsforslag 986 til og med 1003.

- Jens-Peter Bonde havde anmodet om en pause på fem minutter efter afstemningen om ændringsforslagene til denne betænkning.

- Cristina Gutiérrez-Cortines havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 356, hvilket ikke var blevet godtaget.

- Ria Oomen-Ruijten om ændringsforslag 854, 214 og 230 samt om blok 1 under tema 14.

- Werner Langen om afstemningen om blok 3 og 4 under tema 1.

- Carl Schlyter havde anmodet formanden om at høre Parlamentet om, hvorvidt man kunne acceptere, at kompromisændringsforslag 1039 blev sat under afstemning.

- Renate Sommer om ændringsforslag 341.

Inden afstemningen om Kommissionens ændrede forslag :

- Ria Oomen-Ruijten for PPE-DE-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen, Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, og Alessandro Foglietta for UEN-Gruppen, om resultatet af afstemningen om ændringsforslagene.

Inden afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning:

- Derek Roland Clark havde under henvisning til forretningsordenens artikel 53, stk. 1, anmodet om udsættelse af afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

- Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) havde redegjort for Kommissionens holdning til ændringerne.

(Mødet udsat kl. 12.25 og genoptaget kl. 12.30.)


4.2. Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0285/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0435)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0435)


4.3. Fældefangst***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af standarder for human fældefangst for visse dyrearter [KOM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karin Scheele (A6-0304/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

ENVI-udvalget havde foreslået, at direktivforslaget blev forkastet, og Parlamentet forkastede følgelig Kommissionens forslag.

Kommissionen var blevet anmodet om at tage sit forslag tilbage, jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 1, og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) erklærede derfor, at Kommissionen ville tage spørgsmålet om til overvejelse.

Sagen betragtedes dermed som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Indlæg til afstemningen:

Peter Baco om afstemningsresultatet.


4.4. Våbeneksport (afstemning)

Betænkning: Rådets sjette årsberetning om våbeneksport udarbejdet i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union [2005/2013(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0436)

Indlæg til afstemningen:

- Raül Romeva i Rueda (ordfører) havde beklaget, at Rådet ikke var til stede under forhandlingen.


4.5. Anvendelse af Solidaritetsfonden (stormskader i det nordlige Europa) (forretningsordenens artikel 131)(afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren [KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A6-0320/2005).

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0437)


4.6. Ændringsbudget 7/2005 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2005 for regnskabsåret 2005 (stormskader i det nordlige Europa) [13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Salvador Garriga Polledo (A6-0321/2005)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0438)


4.7. Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben (afstemning)

Betænkning: Ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben: Europa-Parlamentets rolle [2005/2139(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0439)

Indlæg til afstemningen:

- Ģirts Valdis Kristovskis (ordfører) havde oplyst, at han støttede ændringsforslag 20, og havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 34, hvilket var blevet godtaget.

- Jan Marinus Wiersma om afviklingen af afstemningen og Ģirts Valdis Kristovskis om dette indlæg.


4.8. Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (afstemning)

Betænkning: Grønbog om offentlige indkøb af forsvarsmateriel [2005/2030(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0440)


4.9. De nylige udtalelser fra Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 og B6-0612/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0585/2005

(erstatter B6-585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 og B6-0612/2005):

stillet af:

Hans-Gert Poettering, Elmar Brok og Michael Gahler for PPE-DE-Gruppen
Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck og Antoine Duquesne for ALDE-Gruppen
Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0441)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Guido Sacconi - A6-0315/2005

- Bairbre de Brún og Richard Seeber

Betænkning: Karin Scheele - A6-0304/2005

- Peter Baco

Betænkning: Raül Romeva i Rueda - A6-0292/2005

- Vittorio Agnoletto

°
° ° °

Peter Baco tog ordet for at kommentere afstemningsproceduren i forbindelse med betænkning af Karin Scheele - A6-0304/2005 (formanden svarede, at afstemningsproceduren var fuldstændig i overensstemmelse med forretningsordenen).


6. Stemmerettelser

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilag 2 til protokollen ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.


7. Meddelelse fra formanden

I sag C-305/05, som er indbragt for Cour d'arbitrage (Belgien) af Ordres des barreaux belges, har Cour d'arbitrage forelagt Domstolen et spørgsmål om gyldigheden af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (EFT L 344 af 28.12.2001, s.76).

Giuseppe Gargani, formand for Retsudvalget, havde meddelt Parlamentets formand, at hans udvalg anså det for hensigtsmæssigt at indgive udtalelse til Domstolen, jf. artikel 23 i Domstolens statut.

Parlamentets formand havde på grundlag af de beføjelser, der er tildelt ham i forretningsordenens artikel 19, stk. 4, og efter at have underrettet Formandskonferencen besluttet, at den nødvendige udtalelse ville blive indgivet til Domstolen inden for den fastsatte frist for at bekræfte gyldigheden af den retsakt, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og som var blevet anfægtet i den foreliggende sag, sag C-305/05.


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Udviklingsstrategi for Afrika (forhandling)

Betænkning: En udviklingsstrategi for Afrika [2005/2142(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maria Martens (A6-0318/2005).

Miguel Angel Martínez Martínez tog ordet for at anmode om udsættelse af forhandlingen, jf. forretningsordenens artikel 170, stk. 1.

Maria Martens (ordfører) tog ordet for at modsætte sig denne anmodning.

Formanden konstaterede, at anmodningen om udsættelse ikke var blevet fremsat inden for den frist, der er fastsat i den nævnte bestemmelse, og at ordføreren ikke kunne tilslutte sig forslaget, og han besluttede derfor, at forhandlingen skulle finde sted.

Maria Martens forelagde sin betænkning.

Formanden præciserede, at en eventuel anmodning om udsættelse af afstemningen i henhold til forretningsordenens artikel 170, stk. 4, skulle fremsættes i forbindelse med afstemningen.

Louis Michel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Tobias Pflüger (ordfører for udtalelse fra AFET), Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Feleknas Uca for GUE/NGL-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Paul Rübig, Pierre Schapira, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček, Michael Gahler, Ryszard Czarnecki og Louis Michel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.4 i protokollen af 17.11.2005.


10. EU's udviklingspolitik (forhandling)

Betænkning: Forslag til fælleserklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik - den europæiske konsensus [2004/2261(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

Anders Wijkman (ordfører) anmodede på grundlag af forretningsordenens artikel 170, stk. 4, om udsættelse af afstemningen om sin betænkning (Formanden svarede, at han ville få mulighed for at anmode om udsættelse i forbindelse med afstemningen).

Anders Wijkman forelagde sin betænkning.

Louis Michel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Filip Andrzej Kaczmarek for PPE-DE-Gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen, ligeledes om tilrettelæggelsen af arbejdet, Bernard Lehideux for ALDE-Gruppen, også indledningsvis om tilrettelæggelsen af arbejdet, Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Louis Michel, Bernd Posselt og Marcin Libicki, de to sidstnævnte for at stille et spørgsmål til Kommissionen, som Louis Michel besvarede.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 17.11.2005.


11. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 15.11.2005)


11.1. Adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (forhandling)

Forslag til beslutning B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 og B6-0607/2005

Elizabeth Lynne, Catherine Stihler, James Elles, Jaromír Kohlíček, Raül Romeva i Rueda og Marcin Libicki forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki, løsgænger, Simon Coveney og Danuta Hübner (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 17.11.2005


11.2. Filippinerne (dødsdom over unionsborgeren Francisco Larrañaga) (forhandling)

Forslag til beslutning B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 og B6-0605/2005

Antolín Sánchez Presedo, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erik Meijer og Raül Romeva i Rueda forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Marcin Libicki og Danuta Hübner (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 17.11.2005


11.3. Burma/Myanmar (forhandling)

Forslag til beslutning B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 og B6-0606/2005

Marios Matsakis, Marc Tarabella, Simon Coveney, Erik Meijer og Alyn Smith forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Ioannis Varvitsiotis for PPE-DE-Gruppen, Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, og Danuta Hübner (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12_3 i protokollen af 17.11.2005


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.


12.1. Adgang til humanitær nødhjælp i Kashmir (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 et B6-0607/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0591/2005

(erstatter B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 et B6-0607/2005):

stillet af:

James Elles, Simon Coveney, Bernd Posselt og Thomas Mann for PPE-DE-Gruppen,
Pasqualina Napoletano, Neena Gill og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen,
Elizabeth Lynne og Sajjad Karim for ALDE-Gruppen,
Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Jean Lambert og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen,
Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis og Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen,
Eoin Ryan for UEN-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2005)0442)

Indlæg til afstemningen:

- James Elles for PPE-DE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt A, hvilket var blevet godtaget.

- Catherine Stihler for PSE-Gruppen, og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen havde taget de mundtlige ændringsforslag fra deres respektive grupper tilbage til fordel for det mundtlige ændringsforslag fra PPE-DE-Gruppen.

- Jaromír Kohlíček om formuleringen af det mundtlige ændringsforslag fra PPE-DE-Gruppen.


12.2.  Filippinerne (dødsdom over unionsborgeren Francisco Larraňaga (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 og B6-0605/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0595/2005

(erstatter B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 og B6-0605/2005):

stillet af:

Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt, Thomas Mann og Geoffrey Van Orden for PPE-DE-Gruppen,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock og Marc Tarabella for PSE-Gruppen,
Cecilia Malmström, Frédérique Ries, Antoine Duquesne og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen,
Frithjof Schmidt, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen,
Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen,
Konrad Szymański for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0443)


12.3.  Burma/Myanmar (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 og B6-0606/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0592/2005

(erstatter B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 og B6-0605/2005):

stillet af:

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen,
Pasqualina Napoletano og María Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen,
Ignasi Guardans Cambó og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen,
Raül Romeva i Rueda og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen,
Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0444)


12.4. Udviklingsstrategi for Afrika (afstemning)

Betænkning: En udviklingsstrategi for Afrika [2005/2142(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maria Martens (A6-0318/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0445)

Indlæg til afstemningen:

Inden afstemningen havde Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen på grundlag af forretningsordenens artikel 170, stk. 4, anmodet om, at afstemningen blev udsat, hvilket Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen og Maria Martens (ordfører) havde modsat sig.

Ved elektronisk afstemning (29 for, 39 imod, 3 hverken for eller imod) havde Parlamentet forkastet denne anmodning.


12.5. EU's udviklingspolitik (afstemning)

Betænkning: Forslag til fælleserklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik - den europæiske konsensus [2004/2261(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0446)

Indlæg til afstemningen:

Inden afstemningen havde Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen på grundlag af forretningsordenens artikel 170, stk. 4, anmodet om, at afstemningen blev udsat, hvilket Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen og Françoise Grossetête havde modsat sig. Marios Matsakis havde understreget, hvilken risiko der var forbundet med sådanne anmodninger i forhold til Parlamentets arbejde.

Ved elektronisk afstemning (26 for, 42 imod, 4 hverken for eller imod) havde Parlamentet forkastet denne anmodning.


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.


14. Stemmerettelser

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilag 2 til protokollen ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.


15. Budgetkalender

Fristen for indgivelse af forslag til ændring med henblik på andenbehandlingen af det almindelige budget for regnskabsåret 2006 var blevet fastsat til onsdag den 30.11.2005 kl.12.00.

Forslag til ændring skal stilles af mindst 37 medlemmer eller af et udvalg.

Kun forslag til ændring, som vedrører den af Rådet modificerede tekst, kan tages under behandling.


16. Dagsorden for næste mødeperiode

Formandskonferencen havde på gårsdagens møde vedtaget at foreslå følgende ændringer til dagsordenen for de kommende møder i Bruxelles.

Onsdag den 30.11.2005:

  • Forhandlingen om de mundtlige forespørgsler til Rådet og Kommissionen om udvikling og sport (punkt 82 i OJ), der var omfattet af forhandlingen under et om sport, ville ligeledes blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Fristerne blev fastsat som følger:

- forslag til beslutning: fredag den 25.11.2005 kl. 10.00

- ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: mandag den 28.11.2005 kl. 18.00.

- Forhandlingen om den mundtlige forespørgsel til Kommissionen om strafferetlige sanktioner ved overtrædelse af EF-retten (punkt 5 i OJ) ville ikke blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

  • Betænkning af Dariusz Rosati : Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen [KOM(2005)0357 - 2005/0145(CNS)] (punkt 64 i OJ) ville blive vedtaget i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 131 og opført under afstemningstiden torsdag den 1.12.2005.

Torsdag den 1.12.2005:

- Den 22.11.2005 ville Budgetudvalget vedtage en betænkning om de finansielle overslag for 2007-2013.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 28.11.2005 kl. 12.00.

Dette punkt blev opført under afstemningstiden om torsdagen.


17. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdning, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 14. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et EF-flyveledercertifikat (10724/2/2005 - 13457/2005 - KOM(2005)0574 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 18.11.2005.


18. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Delegationen for Forbindelserne med IranDelegationen for Forbindelserne med Iran:

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen var Giuseppe Castiglione ikke længere medlem af denne delegation.


19. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 116, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokumentnr.

Forslagsstiller

Underskrifter

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht og Bogdan Golik

24

44/2005

Martin Callanan, Daniel Hannan, Christopher Heaton-Harris og Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert og Gary Titley

161

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert og Gary Titley

24

47/2005

James Hugh Allister

9

48/2005

Richard Corbett

67

49/2005

Richard Corbett

29

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta og Vasco Graça Moura

219

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

70

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn og Robert Evans

230

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie og Frédérique Ries

89

54/2005

Den Dover og Kathy Sinnott

89

55/2005

Den Dover og Kathy Sinnott

66

56/2005

Alessandra Mussolini

6

57/2005

Alessandra Mussolini

2

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf og Jaromír Kohlíček

13

60/2005

Marie-Line Reynaud og Marie-Noëlle Lienemann

48

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert og Martine Roure

99

62/2005

Elizabeth Lynne, María Elena Valenciano Martínez-Orozco og Anna Záborská

80

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, David Casa og Elspeth Attwooll

38

64/2005

Sylwester Chruszcz og Andrzej Tomasz Zapałowski

29

65/2005

Bruno Gollnisch

3

66/2005

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen og Carl Lang

10


20. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

AFET-udvalget:

- Betænkning om global overvågningsrapport fra Europa-Kommissionen om status i forberedelserne til EU-medlemskab i Rumænien (2005/2205(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Betænkning om strategidokumentet om forløbet af udvidelsesprocessen (2005/2206(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Betænkning om global overvågningsrapport fra Europa-Kommissionen om status i forberedelserne til EU-medlemskab i Bulgarien (2005/2204(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Betænkning om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2005 og EU's menneskerettighedspolitik (2005/2203(INI))

DEVE-udvalget:

- Små og mellemstore virksomheder i udviklingslandene (2005/2207(INI))
- Arbejdet i Den Blandede Paritetiske Forsamling AVS/EU (2005/2104(INI))

ECON-udvalget:

- Beretning om konkurrencepolitikken 2004 (2005/2209(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, IMCO)

ITRE-udvalget:

- Energieffektivitet - eller hvordan vi kan få mere ud af mindre (2005/2210(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

TRAN-udvalget:

- Færdselssikkerhed: "eCall" til gavn for borgerne (2005/2211(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

CULT-udvalget:

- Fremme af sproglig mangfoldighed og sprogindlæring i EU: Den europæiske indikator for sprogkundskaber (2005/2213(INI))
- Overgangen fra analog til digital radio-/tv-spredning: en chance for den europæisk av-politik og den kulturelle mangfoldighed (2005/2212(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

AFCO-udvalget:

- Resultatet af undersøgelsen om endnu ikke færdigbehandlede forslag til retsakter (2005/2214(INI))
(rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

FEMM-udvalget:

- Kvinders situation under væbnede konflikter og deres rolle i forbindelse med genopbygningen og den demokratiske proces i lande i post-konfliktsituationer (2005/2215(INI))

PETI-udvalget:

- Særberetning fra Den Europæiske Ombudsmand om en klage over Europaskolerne (klage nr. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(rådg.udv.: CULT)

Udvidet samarbejde mellem udvalg

BUDG-udvalget:

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
udvidet samarbejde mellem udvalg BUDG, CONT

(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 25.10.2005)

Udvalgshenvisninger

ENVI-udvalget:

- Solidaritetsfond (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
henvist til: korr.udv.: REGI
rådg.udv.: BUDG, ENVI


21. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


22. Tid og sted for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 30.11.2005 - 01.12.2005.


23. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 18.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Starkevičiūtė, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik