Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 227kWORD 159k
Neljapäev, 17. november 2005 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmine
 4.Hääletused
  4.1.Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I (hääletus)
  4.2.Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (hääletus)
  4.3.Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid***I (hääletus)
  4.4.Relvaeksport (hääletus)
  4.5.Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: torm Põhja-Euroopas (kodukorra artikkel 131)(hääletus)
  4.6.Paranduseelarve nr 7/2005 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  4.7.Massihävitusrelvade leviku tõkestamine (hääletus)
  4.8.Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (hääletus)
  4.9.Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (hääletus)
 5.Hääletuse kohta selgituste andmine
 6.Hääletuse parandused
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Aafrika arengustrateegia (arutelu)
 10.Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" (arutelu)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  11.1.Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (arutelu)
  11.2.Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (arutelu)
  11.3.Birma/Myanmar (arutelu)
 12.Hääletused
  12.1.Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (hääletus)
  12.2. Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (hääletus)
  12.3. Birma/Myanmar (hääletus)
  12.4.Aafrika arengustrateegia (hääletus)
  12.5.Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" (hääletus)
 13.Hääletuse kohta selgituste andmine
 14.Hääletuse parandused
 15.Eelarve ajakava
 16.Järgmise osaistungjärgu päevakord
 17.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 20.Teatud dokumente puudutavad otsused
 21.Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 22.Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 40/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1355 - C6-0366/2005 - 2005/2217(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 41/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1356 - C6-0367/2005 - 2005/2218(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 43/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1358 - C6-0368/2005 - 2005/2219(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 44/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1359 - C6-0369/2005 - 2005/2220(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 45/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1360 - C6-0370/2005 - 2005/2221(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 48/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1363 - C6-0371/2005 - 2005/2222(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 49/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1364 - C6-0372/2005 - 2005/2223(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (KOM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus põhipädevuste kohta elukestvas õppes (KOM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

CULT

nõuandvad komisjonid

EMPL, ITRE, FEMM

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus andmete esitamise kohta seoses kalastussaaduste lossimisega liikmesriikides (KOM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2013) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi (KOM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

nõuandvad komisjonid

BUDG, EMPL, ENVI

- Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamise eriprogrammi "Koostöö" (KOM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

nõuandvad komisjonid

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, CULT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) rakendavat eriprogrammi "Ideed" (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

nõuandvad komisjonid

BUDG, EMPL, CULT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse eriprogrammi "Inimesed" Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks (KOM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

nõuandvad komisjonid

BUDG, EMPL, CULT, FEMM

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse eriprogrammi "Võimekus" Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvumistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks (KOM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

nõuandvad komisjonid

BUDG, EMPL, CULT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) teadus-ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi (KOM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

nõuandvad komisjonid

BUDG, EMPL, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb eriprogrammi Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) tuumaenergiaalase teadus-ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) rakendamiseks (KOM(2005)0445 - C6-0386/2005 - 2005/0190(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

ITRE

nõuandvad komisjonid

BUDG, EMPL, ENVI

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 42/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1357 - C6-0389/2005 - 2005/2225(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 46/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1361 - C6-0390/2005 - 2005/2226(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 50/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1365 - C6-0391/2005 - 2005/2227(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 47/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1362 - C6-0392/2005 - 2005/2228(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 51/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1366 - C6-0393/2005 - 2005/2229(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 52/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1408 - C6-0394/2005 - 2005/2230(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 53/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1409 - C6-0395/2005 - 2005/2231(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 54/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1410 - C6-0396/2005 - 2005/2232(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 59/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1413 - C6-0397/2005 - 2005/2233(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 60/2005 ettepanek – III jagu – Komisjon (SEK(2005)1414 - C6-0398/2005 - 2005/2234(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG


3. Parlamentaarse puutumatuse kaitsmine

Pärast Euroopa Parlamendi 5. juuli 2005. aasta otsust kaitsta Bergamo kohtus käimas oleva kriminaalmenetluse raames Umberto Bossi parlamentaarset puutumatust (05.07.2005protokoll punkt 7.8) edastasid Itaalia pädevad ametiasutused vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 9 presidendile asjaomase kohtu teate, mille kohaselt loetakse kõnealuse kaasuse kohta 21. jaanuaril 1998. aastal langetatud otsus lõplikuks.

Teade edastati pädevale JURI komisjonile.


4. Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli lisas 1.

Sõna võttis: Ria Oomen-Ruijten juurdepääsu kohta parlamendile.

°
° ° °


4.1. Euroopa Kemikaalide Agentuur, püsivad orgaanilised saasteained (REACH) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... [püsivate orgaaniliste saasteainete kohta] [KOM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0434)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0434)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Jan Andersson täpsustas, et ei kirjutanud alla muudatusettepanekutele 986 kuni 1003 k.a,

- Jens-Peter Bonde palus, et pärast raporti kohta esitatud muudatusettepanekute hääletamist tehtaks viieminutiline paus,

- Cristina Gutiérrez-Cortines esitas muudatusettepaneku 356 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu,

- Ria Oomen-Ruijten muudatusettepanekute 854, 214 ja 230 kohta ning teema 14 bloki 1 kohta,

- Werner Langen hääletuse kohta teema 1 blokkide 3 ja 4 üle,

- Carl Schlyter palus asepresidendil küsida täiskogu nõusolekut kompromissmuudatusettepaneku 1039 hääletusele panemisega,

- Renate Sommer muudatusettepaneku 341 kohta.

Enne hääletust komisjoni muudetud ettepaneku kohta:

- Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Hartmut Nassauer, Jonas Sjöstedt fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Alessandro Foglietta fraktsiooni UEN nimel muudatusettepanekute hääletuse tulemuse kohta.

Enne hääletust õigusloomega seotud resolutsiooni projekti kohta:

- Derek Roland Clark palus kodukorra artikli 53 lõike 1 alusel hääletuse õigusloomega seotud resolutsiooni projekti üle edasi lükata,

- Stavros Dimas (komisjoni liige) tegi teatavaks komisjoni seisukoha seoses muudatusettepanekutega.

(Istung katkestati kell 12.25 ja jätkus kell 12.30.)


4.2. Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ, eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja komisjoni määrusega (EÜ), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist [KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0435)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0435)


4.3. Teatavate loomaliikide humaanse püünisjahi standardid***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse teatud loomaliikide humaanse püünisjahi standardid [KOM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karin Scheele (A6-0304/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Kuna ENVI komisjon oli soovitanud direktiivi ettepaneku tagasi lükata, lükkas parlament komisjoni ettepaneku tagasi.

Kuna komisjonil paluti vastavalt kodukorra artikli 52 lõikele 1 oma ettepanek tagasi võtta, teatas Stavros Dimas (komisjoni liige), et tegeleb küsimusega.

Küsimus saadeti järelikult vastavale komisjonile tagasi.

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Peter Baco hääletuse tulemuse kohta.


4.4. Relvaeksport (hääletus)

Raport Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohase nõukogu kuuenda aastaaruande kohta [2005/2013(INI)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0436)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Raül Romeva i Rueda (raportöör) avaldas kahetsust, et nõukogu ei olnud arutelul esindatud.


4.5. Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: torm Põhja-Euroopas (kodukorra artikkel 131)(hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta) punktile 3 [KOM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0320/2005).

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0437)


4.6. Paranduseelarve nr 7/2005 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2005 projekti kohta (torm Põhja-Euroopas) [13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Salvador Garriga Polledo (A6-0321/2005).

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0438)


4.7. Massihävitusrelvade leviku tõkestamine (hääletus)

Raport Massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta: Euroopa Parlamendi roll [2005/2139(INI)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0439)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Ģirts Valdis Kristovskis (raportöör) teatas, et ta toetab muudatusettepanekut 20 ning esitas lõike 34 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu,

- Jan Marinus Wiersma hääletuse käigu kohta ja Ģirts Valdis Kristovskis eelmise sõnavõtu kohta.


4.8. Roheline raamat kaitsealaste riigihangete kohta (hääletus)

Raport kaitsealaste riigihangete Rohelise raamatu kohta [2005/2030(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0440)


4.9. Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadi hiljutised avaldused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 ja B6-0612/2005

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0585/2005

(asendades B6-585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 et B6-0612/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Hans-Gert Poettering, Elmar Brok ja Michael Gahler fraktsiooni PPE-DE nimel,
Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,
Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Antoine Duquesne fraktsiooni ALDE nimel,
Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0441)


5. Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Guido Sacconi - A6-0315/2005:

- Bairbre de Brún ja Richard Seeber;

Raport: Karin Scheele - A6-0304/2005:

- Peter Baco;

Raport: Raül Romeva i Rueda - A6-0292/2005:

- Vittorio Agnoletto.

°
° ° °

Sõna võttis Peter Baco Karin Scheele raporti A6-0304/2005 hääletuse kohta (asepresident vastas talle, et hääletus oli täielikult kooskõlas kodukorraga).


6. Hääletuse parandused

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa 2 "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


7. Presidentuuri teadaanne

Belgia arbitraažikohus esitab Belgia advokatuuri algatatud kohtuasja C-305/05 raames Euroopa Kohtule küsimuse seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/97/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta) (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 76) teatud sätete kehtivusega.

Vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artiklile 23 tegi JURI komisoni esimees Giuseppe Gargani parlamendi presidendile teatavaks komisjoni seisukoha Euroopa Kohtule esitatavate märkuste otstarbekuse kohta.

Parlamendi president otsustas kodukorra artikli 19 lõikes 4 talle antud volituste alusel ning pärast esimeeste konverentsi teavitamist, et vajalikud märkused esitatakse ettenähtud tähtajal Euroopa Kohtule, et kinnitada kaasotsustamismenetluse käigus vastu võetud akti kehtivust kõnealuses kohtuasjas.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Aafrika arengustrateegia (arutelu)

Raport Aafrika arengustrateegia kohta [2005/2142(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Maria Martens (A6-0318/2005).

Sõna võttis Miguel Angel Martínez Martínez, kes palus arutelu edasilükkamist kodukorra artikli 170 lõike 1 alusel.

Sõna võttis Maria Martens (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Asepresident otsustas, et arutelu ikkagi toimub, kuna edasilükkamise taotlust ei olnud viidatud sättes nimetatud tähtajaks esitatud ning raportöör oli taotluse vastu.

Maria Martens tutvustas raportit.

Asepresident lisas, et hääletuse edasilükkamise taotlus tuleb vastavalt kodukorra artikli 170 lõikele 4 esitada hääletuse ajal.

Sõna võttis Louis Michel (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Tobias Pflüger (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni PSE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Feleknas Uca fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, Paul Rübig, Pierre Schapira, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček, Michael Gahler, Ryszard Czarnecki ja Louis Michel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005protokoll punkt 12.4.


10. Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" kohta [2004/2261(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

Anders Wijkman (raportöör) palus kodukorra artikli 170 lõike 4 alusel, et hääletus tema raporti üle lükataks edasi (asepresident vastas, et raportööril on võimalus taotleda edasilükkamist hääletuse ajal).

Anders Wijkman tutvustas raportit.

Sõna võttis Louis Michel (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Filip Andrzej Kaczmarek fraktsiooni PPE-DE nimel, Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni PSE nimel töökorralduse kohta, Bernard Lehideux fraktsiooni ALDE nimel, kes samuti käsitles sõnavõtu alguses töökorraldust, Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, Louis Michel, Bernd Posselt, Marcin Libicki; kaks viimast kõnelejat esitasid komisjonile küsimuse, millele Louis Michel vastas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005protokoll punkt 12.5.


11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.11.2005protokoll punkt 3.)


11.1. Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (arutelu)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 ja B6-0607/2005.

Elizabeth Lynne, Catherine Stihler, James Elles, Jaromír Kohlíček, Raül Romeva i Rueda ja Marcin Libicki tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid: Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni PSE nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Coveney ja Danuta Hübner (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005protokoll punkt 12.1


11.2. Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (arutelu)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ja B6-0605/2005.

Antolín Sánchez Presedo, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erik Meijer ja Raül Romeva i Rueda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid: Marcin Libicki ja Danuta Hübner (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005protokoll punkt 12.2


11.3. Birma/Myanmar (arutelu)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 ja B6-0606/2005.

Marios Matsakis, Marc Tarabella, Simon Coveney, Erik Meijer ja Alyn Smith tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid: Ioannis Varvitsiotis fraktsiooni PPE-DE nimel, Proinsias De Rossa fraktsiooni PSE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Danuta Hübner (komisjoni liige)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2005protokoll punkt 12.3.


12. Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli lisas 1.


12.1. Humanitaarabi kättesaadavus Kašmiiris (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 ja B6-0607/2005

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0591/2005

(asendades B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 ja B6-0607/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

James Elles, Simon Coveney, Bernd Posselt ja Thomas Mann fraktsiooni PPE-DE nimel,
Pasqualina Napoletano, Neena Gill ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel,
Elizabeth Lynne ja Sajjad Karim fraktsiooni ALDE nimel,
Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Jean Lambert ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0442)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- James Elles fraktsiooni PPE-DE nimel esitas põhjenduse A kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu,

- Catherine Stihler fraktsiooni PSE nimel, ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel, kes võtsid tagasi oma fraktsiooni suulised muudatusettepanekud fraktsiooni PPE-DE suulise muudatusettepaneku kasuks,

- Jaromír Kohlíček fraktsiooni PPE-DE suulises muudatusettepanekus kasutatud sõnade kohta.


12.2.  Filipiinid (Euroopa kodaniku Francisco Larrañaga surmamõistmine) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ja B6-0605/2005

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0595/2005

(asendades B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ja B6-0605/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt, Thomas Mann ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni PPE-DE nimel,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Marc Tarabella fraktsiooni PSE nimel,
Cecilia Malmström, Frédérique Ries, Antoine Duquesne ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
Frithjof Schmidt, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0443)


12.3.  Birma/Myanmar (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 ja B6-0606/2005

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0592/2005

(asendades B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 ja B6-0606/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel,
Pasqualina Napoletano ja María Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel,
Ignasi Guardans Cambó ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel,
Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0444)


12.4. Aafrika arengustrateegia (hääletus)

Raport Aafrika arengustrateegia kohta [2005/2142(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Maria Martens (A6-0318/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0445)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Enne hääletust palus Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni PSE nimel kodukorra artikli 170 lõike 4 alusel hääletuse edasi lükata, millele olid vastu Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Maria Martens (raportöör).

Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (29 poolt, 39 vastu, 3 erapooletut).


12.5. Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus Euroopa Liidu arengupoliitika "Euroopa konsensus" kohta [2004/2261(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0446)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Enne hääletust palus Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni PSE nimel kodukorra artikli 170 lõike 4 alusel hääletuse edasi lükata, millele olid vastu Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Françoise Grossetête. Marios Matsakis juhtis tähelepanu ohtudele, mida säärased taotlused parlamendi töö puhul kaasa toovad.

Parlament lükkas elektroonilisel hääletuse taotluse tagasi (26 poolt, 42 vastu, 4 erapooletut).


13. Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.


14. Hääletuse parandused

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa 2 "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


15. Eelarve ajakava

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 2006. aasta üldeelarve teiseks lugemiseks on kolmapäev, 30.11.2005 kell 12.00.

Muudatusettepanekute projekte võivad esitada parlamendi komisjonid või vähemalt 37 parlamendiliiget.

Vastuvõetavad on ainult need muudatusettepanekute projektid, mis käsitlevad nõukogu muudetud teksti.


16. Järgmise osaistungjärgu päevakord

Esimeeste konverents otsustas eilsel koosolekul esitada järgmised muudatusettepanekud seoses Brüsseli järgmiste istungite päevakorraga.

Kolmapäev, 30.11.2005:

- arutelu nõukogule ja komisjonile suuliseks vastamiseks esitatud küsimuste üle seoses arengu ja spordiga (päevakorra punkt 82), mis on lisatud ühendatud arutelu kavasse spordi kohta, lõppeb samuti resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Ettepanekute esitamise tähtajad on järgmised:

- resolutsiooni ettepanekud: reede, 25.11.2005, kell 10.00,

- muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanek: esmaspäev, 28.11.2005, kell 18.00;

- arutelu komisjonile suuliseks vastamiseks esitatud küsimuse üle seoses kriminaalõigusmeetmete kohaldamisega ühenduse õiguse rikkumise korral (päevakorra punkt 5) ei lõppe resolutsiooni ettepanekute esitamisega;

- Dariusz Rosati raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta [COM(2005)0357 - 2005/0145(CNS)] (päevakorra punkt 64) võeti vastu vastavalt kodukorra artiklile 131 ning kantakse neljapäeva, 1.12.2005 hääletustundi.

Neljapäev, 1.12.2005:

- 22. novembril 2005 võtab eelarvekomisjon vastu raporti finantsperspektiivi 20072013 kohta.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: esmaspäev, 28.11.2005, kell 12.00.

Punkt on kantud neljapäeva hääletustundi.


17. Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas president, et ta on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjustega, samuti komisjoni seisukoha järgmises küsimuses:

- Nõukogu 14. novembri 2005 ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse lennujuhiloa kohta (10724/2/2005 - 13457/2005 - COM(2005)0574 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab homme, 18.11.2005.


18. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks:

vastavalt fraktsiooni PPE-DE taotlusele ei ole Giuseppe Castiglione enam selle delegatsiooni liige.


19. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi nr

Esitajad

Allkirju

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht ja Bogdan Golik

24

44/2005

Martin Callanan, Daniel Hannan, Christopher Heaton-Harris ja Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert ja Gary Titley

161

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert ja Gary Titley

24

47/2005

James Hugh Allister

9

48/2005

Richard Corbett

67

49/2005

Richard Corbett

29

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta ja Vasco Graça Moura

219

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

70

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn ja Robert Evans

230

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie ja Frédérique Ries

89

54/2005

Den Dover ja Kathy Sinnott

89

55/2005

Den Dover ja Kathy Sinnott

66

56/2005

Alessandra Mussolini

6

57/2005

Alessandra Mussolini

2

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf ja Jaromír Kohlíček

13

60/2005

Marie-Line Reynaud ja Marie-Noëlle Lienemann

48

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert ja Martine Roure

99

62/2005

Elizabeth Lynne, María Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Anna Záborská

80

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, David Casa ja Elspeth Attwooll

38

64/2005

Sylwester Chruszcz ja Andrzej Tomasz Zapałowski

29

65/2005

Bruno Gollnisch

3

66/2005

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Carl Lang

10


20. Teatud dokumente puudutavad otsused

Nõusolek omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

AFET komisjon:

- Raport Rumeenia ELi liikmeks valmisolekut käsitleva üksikasjaliku järelevevalvearuande kohta (2005/2205(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Raport laienemisprotsessi edusamme käsitleva strateegiadokumendi kohta (2005/2206(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Raport Bulgaaria ELi liikmeks valmisolekut käsitleva üksikasjaliku järelevevalvearuande kohta (2005/2204(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Raport inimõiguste olukorda maailmas 2005. aastal käsitleva aastaaruande ja ELi poliitika kohta antud valdkonnas (2005/2203(INI))

DEVE komisjon:

- Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad arengumaades (2005/2207(INI)) ;
- AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2005/2104(INI))

ECON komisjon:

- Konkurentsipoliitika aruanne 2004 (2005/2209(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO)

ITRE komisjon:

- Energiatõhusus ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem - roheline raamat (2005/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

TRAN komisjon:

- Liiklusohutus: kodanikele hädaabikõnede lähemale toomine (2005/2211(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

CULT komisjon:

- Mitmekeelsuse ja keeleõppe edendamine ELis: Euroopa keeleoskuse näitaja (2005/2213(INI))
- Analoogringhäälingult digitaalringhäälingule üleminek: võimalus Euroopa audiovisuaalpoliitikale ja kultuurilisele mitmekesisusele (2005/2212(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

AFCO komisjon:

- Õigusloomemenetluses olevate ettepanekute kontrollimise tulemused (2005/2214(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

FEMM komisjon:

- Naiste olukord relvastatud konfliktides ning nende roll ülesehitusel ja demokratiseerimisprotsessis konfliktijärgses olukorras riikides (2005/2215(INI))

PETI komisjon:

- Euroopa ombudsmani eriettekanne Euroopa koolide vastu esitatud kaebuse põhjal (kaebus nr 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT)

Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö

BUDG komisjon:

- Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö BUDG, CONT

(Esimeeste konverentsi 25.10.2005 otsuse alusel)

Saatmine parlamendi komisjonidesse

ENVI komisjon:

- Solidaarsusfond (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: BUDG, ENVI


21. Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


22. Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Järgmine osaistungjärk toimub 30.11.2005 ja 01.12.2005.


23. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 18.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Starkevičiūtė, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika