Rodyklė 
Protokolas
PDF 233kWORD 162k
Ketvirtadienis, 2005 m. lapkričio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Prašymas ginti nario imunitetą
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Europos cheminių medžiagų agentūra, patvarieji organiniai teršalai (REACH) ***I (balsavimas)
  4.2.Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų pakeitimas (REACH) ***I (balsavimas)
  4.3.Humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo normos***I (balsavimas)
  4.4.Ginklų eksportas (balsavimas)
  4.5.Solidarumo fondo lėšų panaudojimas: audra Šiaurės Europoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis)(balsavimas)
  4.6.Pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  4.7.Masinio naikinimo ginklų neplatinimas (balsavimas)
  4.8.Žalioji knyga dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje (balsavimas)
  4.9.Naujausi Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimai (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Afrikos vystymosi strategija (diskusijos)
 10.Europos Sąjungos vystymosi politika „Bendras Europos sutarimas“ (diskusijos)
 11. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  11.1.Galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (diskusijos)
  11.2.Filipinai (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larrañaga) (diskusijos)
  11.3.Birma/Mianmaras (diskusijos)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (balsavimas)
  12.2. Filipinai (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larraňaga) (balsavimas)
  12.3. Birma/Mianmaras (balsavimas)
  12.4.Afrikos vystymosi strategija (balsavimas)
  12.5.Europos Sąjungos vystymosi politika „Bendras Europos sutarimas“ (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai
 15.Biudžeto kalendorinis planas
 16.Kitos sesijos darbotvarkė
 17.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 20.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 21.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 22.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 23.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas perkelti DEC 40/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1355 - C6-0366/2005 - 2005/2217(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 41/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1356 - C6-0367/2005 - 2005/2218(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 43/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1358 - C6-0368/2005 - 2005/2219(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 44/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1359 - C6-0369/2005 - 2005/2220(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 45/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1360 - C6-0370/2005 - 2005/2221(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 48/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1363 - C6-0371/2005 - 2005/2222(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 49/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1364 - C6-0372/2005 - 2005/2223(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (COM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (COM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD).

perduota

atsakingam komitetui

CULT

nuomonė

EMPL, ITRE, FEMM

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo (COM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kurią vykdys Jungtinis tyrimų centras savo tiesiogine veikla pagal Europos Bendrijos 7-ąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programą (2007-2013 m.) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, EMPL, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, kuria įgyvendinama Europos bendrijų Septintoji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007-13 m.) (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, CULT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Idėjos“, kuria įgyvendinama Europos Bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007-2013 m.) (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, EMPL, CULT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Žmonės“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007-2013 m.) (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, EMPL, CULT, FEMM

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Pajėgumai“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007-2013 m.) (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, EMPL, CULT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kurią tiesiogiai vykdys Jungtinis tyrimų centras, įgyvendindamas Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) 7-ąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programą (2007-2011 m.) (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, EMPL, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintoji branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programa (2007-2011 m.) (COM(2005)0445 - C6-0386/2005 - 2005/0190(CNS).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG, EMPL, ENVI

- Pasiūlymas perkelti DEC 42/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1357 - C6-0389/2005 - 2005/2225(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 46/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1361 - C6-0390/2005 - 2005/2226(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 50/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1365 - C6-0391/2005 - 2005/2227(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 47/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1362 - C6-0392/2005 - 2005/2228(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 51/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1366 - C6-0393/2005 - 2005/2229(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 52/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1408 - C6-0394/2005 - 2005/2230(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 53/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1409 - C6-0395/2005 - 2005/2231(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 54/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1410 - C6-0396/2005 - 2005/2232(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 59/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1413 - C6-0397/2005 - 2005/2233(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 60/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)1414 - C6-0398/2005 - 2005/2234(GBD).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG


3. Prašymas ginti nario imunitetą

Atsižvelgdamos į 2005 07 05 Parlamento sprendimą ginti Umberto Bossi imunitetą baudžiamojo proceso metu Bergamo teisme (punktas 7.8 protokolo 05.07.2005) Italijos atsakingos institucijos, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 9 dalimi, atsiuntė Pirmininkui teismo pateiktą informaciją, kuria teigiama, kad teismo 1998 01 21 priimtas sprendimas dėl bylos yra galutinis.

Ši informacija perduota atsakingam JURI komitetui.


4. Balsuoti skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami Protokolo I priede.

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten dėl patekimo į Parlamentą.

°
° ° °


4.1. Europos cheminių medžiagų agentūra, patvarieji organiniai teršalai (REACH) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo ir Direktyvos 1999/45/EB bei Reglamento (EB) Nr. .../... [dėl patvariųjų organinių teršalų] dalinio pakeitimo [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0434)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0434)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Jan Andersson nurodė, kad jis nepasirašė dėl 986–1003 pakeitimų,

- Jens-Peter Bonde paprašė penkių minučių pertraukos po balsavimo dėl pranešimo pakeitimų,

- Cristina Gutiérrez-Cortines pateikė 356 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo įtrauktas,

- Ria Oomen-Ruijten dėl 854, 214 ir 230 pakeitimų ir dėl 14 temos 1 paketo,

- Werner Langen dėl 1 temos 3 ir 4 paketų balsavimo,

- Carl Schlyter paprašė Pirmininko sužinoti narių, ar derėtų teikti balsavimui1039 kompromisinį pakeitimą,

- Renate Sommer dėl 341 pakeitimo.

Prieš balsavimą dėl Komisijos pasiūlymo su pakeitimais kalbėjo:

- Ria Oomen-Ruijten PPE-DE frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Hartmut Nassauer, Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, ir Alessandro Foglietta UEN frakcijos vardu dėl balsavimo dėl pakeitimų rezultatų.

Prieš balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto kalbėjo:

- Derek Roland Clark, kuris paprašė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio 1 dalį,

- Stavros Dimas (Komisijos narys), kuris išsakė Komisijos poziciją dėl pakeitimų.

(Posėdis sustabdytas 12.25 val. ir atnaujintas 12.30 val.)


4.2. Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų pakeitimas (REACH) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 67/548/EEB, priderinant ją prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0435).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0435).


4.3. Humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo normos***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo spąstais standartus [COM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Karin Scheele (A6-0304/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Remdamasis ENVI komiteto pasiūlymu atmesti pasiūlymą dėl direktyvos Parlamentas atmetė Komisijos pasiūlymą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalimi Komisija buvo paraginta atsiimti savo pasiūlymą. Stavros Dimas (Komisijos narys) pareiškė, kad Komisija spręs šį klausimą.

Todėl klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui.

Paaiškinimai dėl balsavimo:

Peter Baco dėl balsavimo rezultatų.


4.4. Ginklų eksportas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos šeštosios metinės ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto 8 strateginę nuostatą [2005/2013(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0436)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Raül Romeva i Rueda (pranešėjas) apgailestavo, kad diskusijoje nedalyvauja Tarybos atstovai.


4.5. Solidarumo fondo lėšų panaudojimas: audra Šiaurės Europoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis)(balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto procedūros tobulinimo, 3 punktą [COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0320/2005).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0437).


4.6. Pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projekto (audra Šiaurės Europoje) [13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Salvador Garriga Polledo (A6-0321/2005)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0438).


4.7. Masinio naikinimo ginklų neplatinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo: Europos Parlamento vaidmuo [2005/2139(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0439).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Ģirts Valdis Kristovskis (pranešėjas) nurodė, kad remia 20 pakeitimą ir pateikė 34 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo įtrauktas;

- Jan Marinus Wiersma dėl balsavimo eigos ir Ģirts Valdis Kristovskis dėl pirmojo pasisakymo.


4.8. Žalioji knyga dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje [2005/2030(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0440).


4.9. Naujausi Irano Prezidento Mahmoud Ahmadinejad pareiškimai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 ir B6-0612/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0585/2005

(keičiama B6-585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 ir B6-0612/2005):

pateiktas šių Parlamento narių:

Hans-Gert Poettering, Elmar Brok ir Michael Gahler PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu,
Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Antoine Duquesne ALDE frakcijos vardu,
Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0441).


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Guido Sacconi - A6-0315/2005

- Bairbre de Brún ir Richard Seeber.

Pranešimas: Karin Scheele - A6-0304/2005

- Peter Baco.

Pranešimas: Raül Romeva i Rueda - A6-0292/2005

- Vittorio Agnoletto.

°
° ° °

Kalbėjo Peter Baco dėl balsavimo dėl Karin Scheele pranešimo A6-0304/2005 tvarkos (Pirmininkas atsakė, kad viskas vyko pagal Darbo tvarkos taisyklių nuostatas).


6. Balsavimo pataisymai

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapyje - „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir 2 priede „Balsavimo rezulatai“ (spausdinta versija).

Dvi savaites po balsavimo dienos elektroninė versija Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinama.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas OL.


7. Pirmininko pranešimas

C-305/05 byloje, Belgijos teismas (pranc. la Cour d'arbitrage de Belgique) pagal Belgijos Ordres des barreaux prašymą kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą dėl tam tikrų 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/97/CE, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/308/CEE dėl finansinės sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos, (OL L 344, 2001 12 28, 76 p.) nuostatų galiojimo.

Teisės reikalų komiteto pirmininkas G. Gargani informavo Parlamento pirmininką apie savo komiteto pageidavimą nusiųsti Teisingumo Teismui savo pastebėjimus pagal Teisingumo Teismo Statuto 23 straipsnį.

Parlamento pirmininkas, pranešęs Pirmininkų sueigai apie šį klausimą ir remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio 4 dalies jam suteiktais įgaliojimais, nusprendė, kad nustatytu laiku Teismui bus pateikti pastebėjimai dėl C-305/05 bylos, kad bendru sprendimu priimto pirmiau minėto teisės akto nuostatos iš tikrųjų galioja.


(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Afrikos vystymosi strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl Afrikos vystymosi strategijos [2005/2142(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Maria Martens (A6-0318/2005).

Kalbėjo Miguel Angel Martínez Martínez, kuris remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 1 dalimi paprašė atidėti diskusijas.

Kalbėjo Maria Martens (pranešėja), kuris nesutiko su šiuo prašymu.

Pirmininkas nusprendė, kad diskusijos bus tęsiamos, nes prašymas jas atidėti nebuvo pateiktas laiku remiantis pirmiau minėtu straipsniu ir todėl, kad pranešėjas su šiuo prašymu nesutiko.

Maria Martens pristatė pranešimą.

Pirmininkas pabrėžė, kad prašymai atidėti balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalį turi būti pateikti prieš balsavimą ar jo metu.

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tobias Pflüger (AFET komiteto nuomonės referentas), Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Feleknas Uca GUE/NGL frakcijos vardu, Marcin Libicki UEN frakcijos vardu, Paul Rübig, Pierre Schapira, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček, Michael Gahler, Ryszard Czarnecki ir Louis Michel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.4 protokolo 17.11.2005.


10. Europos Sąjungos vystymosi politika „Bendras Europos sutarimas“ (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl bendros Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos deklaracijos dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos "Bendras Europos sutarimas" [2004/2261(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

Anders Wijkman (pranešėjas) remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalimi paprašė atidėti balsavimą dėl jo pranešimo (Pirmininkas atsakė, kad jis turės galimybę pateikti šį prašymą balsavimo metu).

Anders Wijkman pristatė pranešimą.

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys).

Kalbėjo: Filip Andrzej Kaczmarek PPE-DE frakcijos vardu, Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu dėl darbo organizavimo, Bernard Lehideux ALDE frakcijos vardu pirmiausia taip pat dėl darbo organizavimo, Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Marcin Libicki UEN frakcijos vardu, Louis Michel, Bernd Posselt ir Marcin Libicki, kurie pateikė klausimą Komisijai, į kurį atsakė Louis Michel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.5 protokolo 17.11.2005.


11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 3 protokolo 15.11.2005)


11.1. Galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (diskusijos)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 ir B6-0607/2005.

Elizabeth Lynne, Catherine Stihler, James Elles, Jaromír Kohlíček, Raül Romeva i Rueda ir Marcin Libicki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki , nepriklausomas Parlamento narys, Simon Coveney ir Danuta Hübner (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 17.11.2005


11.2. Filipinai (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larrañaga) (diskusijos)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ir B6-0605/2005.

Antolín Sánchez Presedo, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erik Meijer ir Raül Romeva i Rueda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Marcin Libicki ir Danuta Hübner (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 17.11.2005


11.3. Birma/Mianmaras (diskusijos)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 ir B6-0606/2005.

Marios Matsakis, Marc Tarabella, Simon Coveney, Erik Meijer ir Alyn Smith pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Ioannis Varvitsiotis PPE-DE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, ir Danuta Hübner (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.3 protokolo 2005 11 17.


12. Balsuoti skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo I priede.


12.1. Galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba Kašmyre (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 ir B6-0607/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0591/2005

(keičiama B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 ir B6-0607/2005):

pateiktas šių Parlamento narių:

James Elles, Simon Coveney, Bernd Posselt ir Thomas Mann PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano, Neena Gill ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu,
Elizabeth Lynne ir Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu,
Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Jean Lambert ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu,
Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis ir Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu,
Eoin Ryan UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0442)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- James Elles PPE-DE frakcijos vardu pateikė A konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas;

- Catherine Stihler PSE frakcijos vardu, ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu atsižvelgdamos į PPE-DE frakcijos žodinį pakeitimą atsiėmė savo frakcijų žodinius pakeitimus;

- Jaromír Kohlíček dėl PPE-DE frakcijos žodinio pakeitimo.


12.2.  Filipinai (mirties bausmės skyrimas ES piliečiui Francisco Larraňaga) (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ir B6-0605/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0595/2005

(keičiama B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 ir B6-0605/2005):

pateiktas šių Parlamento narių:

Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt, Thomas Mann ir Geoffrey Van Orden PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ir Marc Tarabella PSE frakcijos vardu,
Cecilia Malmström, Frédérique Ries, Antoine Duquesne ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,
Frithjof Schmidt, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu,
Konrad Szymański UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0443)


12.3.  Birma/Mianmaras (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 ir B6-0606/2005.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0592/2005

(keičiama B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 ir B6-0606/2005):

pateiktas šių Parlamento narių:

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano ir María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu,
Ignasi Guardans Cambó ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu,
Raül Romeva i Rueda ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,
Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2005)0444)


12.4. Afrikos vystymosi strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl Afrikos vystymosi strategijos [2005/2142(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Maria Martens (A6-0318/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0445).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Prieš balsavimą Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu paprašė atidėti balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalį, Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu ir Maria Martens (pranešėja) nepritarė prašymui.

Balsuojant elektroniniu būdu prašymas buvo atmestas (už – 29, prieš – 39, 3 susilaikė).


12.5. Europos Sąjungos vystymosi politika „Bendras Europos sutarimas“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl bendros Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos deklaracijos dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos "Bendras Europos sutarimas" [2004/2261(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0446).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Prieš balsavimą Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu paprašė atidėti balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalį, Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, ir Françoise Grossetête nesutiko su prašymu. Marios Matsakis pabrėžė, kad tokie prašymai yra trukdo Parlamento darbui.

Balsuojant elektroniniu būdu prašymas buvo atmestas (už – 26, prieš – 42, 4 susilaikė).


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.


14. Balsavimo pataisymai

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapyje - „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir 2 priede „Balsavimo rezulatai“ (spausdinta versija).

Dvi savaites po balsavimo dienos elektroninė versija Europarl svetainėje bus nuolat atnaujinama.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas OL.


15. Biudžeto kalendorinis planas

2006 m. bendrojo biudžeto antrojo svarstymo pakeitimų pateikimo terminas: 2005 11 30, 12 val.

Pakeitimų projektus turi pateikti ne mažiau nei 37 nariai arba Parlamento komitetas.

Priimami tik Tarybos tekstui su pakeitimais teikiami pakeitimų projektai.


16. Kitos sesijos darbotvarkė

Vakar dienos posėdyje Pirmininkų sueiga pasiūlė šiuos kitos plenarinės sesijos Briuselyje darbotvarkės pakeitimus:

2005 11 30, trečiadienis:

- Diskusijos dėl žodinių klausimų Tarybai ir Komisijai dėl vystymosi ir sporto (Darbotvarkės 82 punktas), kurie turėjo buvo įtraukti į bendras diskusijas dėl sporto, bus taip pat užbaigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Nustatyti šie pateikimų terminai:

- pasiūlymai dėl rezoliucijos: 2005 11 25, penktadienis, 10.00 val.

- pakeitimai ir bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: 2005 11 28, pirmadienis, 18.00 val.

- Baigiantis diskusijoms dėl žodinio klausimo Komisijai dėl baudžiamųjų bausmių skyrimo pažeidus Bendrijos teisę (Darbotvarkės 5 punktas) pasiūlymai dėl rezoliucijų nebus teikiami.

- Dariusz Rosati pranešimas: Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo [COM(2005)0357 - 2005/0145(CNS)] (Darbotvarkės 64 punktas ) buvo priimtas pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį ir įtrauktas į balsuoti skirtą laiką ketvirtadienį, 2005 12 01.

2005 12 01, ketvirtadienis:

- 2005 m. lapkričio 22 d. Biudžeto komitetas tvirtins pranešimą dėl 2007–2013 m. finansinės perspektyvos.

Pakeitimų pateikimo terminas: 2005 11 28, pirmadienis, 12.00 val.

Šis punktas teikiamas balsuoti gruodžio 1 d., ketvirtadienį.


17. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi praneša, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos poziciją dėl:

- 2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos (10724/2/2005 - 13457/2005 - COM(2005)0574 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

Trijų mėnesių terminas Parlamentui patvirtinti savo poziciją prasidės kitą dieną, 2005 11 18.


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Delegacija ryšiams su Iranu:

PPE-DE frakcijos prašymu Giuseppe Castiglione nebepriklauso šiai delegacijai.


19. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento Nr.

Autorius

Parašai

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht ir Bogdan Golik

24

44/2005

Martin Callanan, Daniel Hannan, Christopher Heaton-Harris ir Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert ir Gary Titley

161

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert ir Gary Titley

24

47/2005

James Hugh Allister

9

48/2005

Richard Corbett

67

49/2005

Richard Corbett

29

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta ir Vasco Graça Moura

219

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

70

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn ir Robert Evans

230

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie ir Frédérique Ries

89

54/2005

Den Dover ir Kathy Sinnott

89

55/2005

Den Dover ir Kathy Sinnott

66

56/2005

Alessandra Mussolini

6

57/2005

Alessandra Mussolini

2

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf ir Jaromír Kohlíček

13

60/2005

Marie-Line Reynaud ir Marie-Noëlle Lienemann

48

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert ir Martine Roure

99

62/2005

Elizabeth Lynne, María Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Anna Záborská

80

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, David Casa ir Elspeth Attwooll

38

64/2005

Sylwester Chruszcz ir Andrzej Tomasz Zapałowski

29

65/2005

Bruno Gollnisch

3

66/2005

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ir Carl Lang

10


20. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

AFET komitetas:

- Pranešimas dėl Rumunijos pasiruošimo ES narystei išsamios stebėsenos ataskaitos (2005/2205(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI).
- Pranešimas dėl strateginio dokumento apie plėtros proceso pažangą (2005/2206(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI).
- Pranešimas dėl Bulgarijos pasiruošimo ES narystei išsamios stebėsenos ataskaitos (2005/2204(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI).
- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Report on the Annual Report on Human Rights in the World 2005 and the EU's policy on the matter (2005/2203(INI)).

DEVE komitetas:

- Mažos ir vidutinės įmonės besivystančiose šalyse (2005/2207(INI)) ;
- AKR valstybių ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas (2005/2104(INI)) .

ECON komitetas:

- Pranešimas apie konkurencijos politiką 2004 m. (2005/2209(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO).

ITRE komitetas:

- Žalioji knyga apie energijos vartojimo efektyvumą arba kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos (2005/2210(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI).

TRAN komitetas:

- Saugumas keliuose: „eCall“ sistema visiems (2005/2211(INI)) (nuomonė: ITRE).

CULT komitetas:

- Daugiakalbystės ir kalbų mokymosi skatinimas ES: Europos kalbų mokėjimo indikatorius (2005/2213(INI)) ;
- Perėjimas nuo skaitmeninio prie analoginio transliavimo: Europos audiovizualinės politikos ir kultūros įvairovės galimybės (2005/2212(INI))
(nuomonė: ITRE).

AFCO komitetas:

- Teisėkūros aktų pasiūlymų tikrinimo prieš teikiant juos leidėjui rezultatai (2005/2214(INI))
(nuomonė: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI).

FEMM komitetas:

- Moterų padėtis vykstant ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmuo atstatant šalis po konfliktų ir demokratizacijos proceso metu (2005/2215(INI)) .

PETI komitetas:

- Europos ombudsmeno specialusis pranešimas, parengtas išnagrinėjus skundą Nr. 1391/2002/JMA dėl Europos mokyklų (2005/2216(INI))
(nuomonė: CULT).

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas

BUDG komitetas:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Glaudesnis BUDG ir CONT komitetų bendradarbiavimas

(atsižvelgiant į 2005 10 25 Pirmininkų sueigos sprendimą.).

Perdavimas komitetui

ENVI komitetas:

- Solidarumo fondas (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: BUDG, ENVI.


21. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


22. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks 2005 11 30 ir 2005 12 01.


23. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 18.20 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Starkevičiūtė, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu

Teisinė informacija - Privatumo politika