Indekss 
Protokols
PDF 244kWORD 159k
Ceturtdiena, 2005. gada 17. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Deputāta neaizskaramības aizstāvēšana
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Eiropas Ķimikāliju aģentūru (REACH) ***I (balsojums)
  
4.2.Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām grozīšana (REACH) ***I (balsojums)
  
4.3.Humānas slazdošanas standarti konkrētām dzīvnieku sugām***I (balsojums)
  
4.4.Ieroču eksports (balsojums)
  
4.5.Solidaritātes fonda mobilizācija sakarā ar vētru Eiropas ziemeļos (Reglamenta 131. pants)(balsojums)
  
4.6.Budžeta grozījuma Nr. 7/2005 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
4.7.Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana (balsojums)
  
4.8.Zaļā grāmata par iepirkumu aizsardzības jomā (balsojums)
  
4.9.Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenie paziņojumi (balsojums)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Āfrikas attīstības stratēģija (debates)
 10.Eiropas Savienības attīstības politika "Eiropas konsenss" (debates)
 11.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
11.1.Humānās palīdzības pieejamība Kašmirā (debates)
  
11.2.Filipīnas (nāves soda piespriešana ES pilsonim Francisco Larrañaga) (debates)
  
11.3.Birma/Mjanma (debates)
 12.Balsošanas laiks
  
12.1.Humānās palīdzības pieejamība Kašmirā (balsojums)
  
12.2.Filipīnas (nāves soda piespriešana ES pilsonim Francisco Larraňaga) (balsojums)
  
12.3.Birma/Mjanma (balsojums)
  
12.4.Āfrikas attīstības stratēģija (balsojums)
  
12.5.Eiropas Savienības attīstības politika "Eiropas konsenss" (balsojums)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi
 15.Budžeta kalendārs
 16.Nākamās sesijas darba kārtība
 17.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 20.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 21.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 22.Nākamo sēžu datumi
 23.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 40/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1355 - C6-0366/2005 - 2005/2217(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 41/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1356 - C6-0367/2005 - 2005/2218(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 43/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1358 - C6-0368/2005 - 2005/2219(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 44/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1359 - C6-0369/2005 - 2005/2220(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 45/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1360 - C6-0370/2005 - 2005/2221(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 48/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1363 - C6-0371/2005 - 2005/2222(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 49/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1364 - C6-0372/2005 - 2005/2223(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 974/98 par euro ieviešanu (COM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par pamatprasmēm mūžizglītībā (COM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CULT

atzinums

EMPL, ITRE, FEMM

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par datu sniegšanu attiecībā uz dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem (COM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām atbilstīgi Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumu septītajai pamatprogrammai (2007-2013) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG, EMPL, ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu "Sadarbība", ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, CULT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu "Idejas", ar ko īsteno Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG, EMPL, CULT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu "Cilvēki", ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG, EMPL, CULT, FEMM

- Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu "Iespējas", ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu (2007-2013) pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG, EMPL, CULT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām, ar kurām īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007-2011) kodolpētniecības un mācību pasākumiem (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG, EMPL, ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007-2011) par kodolpētniecības un mācību pasākumiem (COM(2005)0445 - C6-0386/2005 - 2005/0190(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG, EMPL, ENVI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 42/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1357 - C6-0389/2005 - 2005/2225(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 46/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1361 - C6-0390/2005 - 2005/2226(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 50/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1365 - C6-0391/2005 - 2005/2227(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 47/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1362 - C6-0392/2005 - 2005/2228(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 51/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1366 - C6-0393/2005 - 2005/2229(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 52/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1408 - C6-0394/2005 - 2005/2230(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 53/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1409 - C6-0395/2005 - 2005/2231(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 54/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1410 - C6-0396/2005 - 2005/2232(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 59/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1413 - C6-0397/2005 - 2005/2233(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 60/2005 - III iedaļa - Komisija (SEC(2005)1414 - C6-0398/2005 - 2005/2234(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG


3. Deputāta neaizskaramības aizstāvēšana

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 5. jūlija lēmumu aizstāvēt Umberto Bossi neaizskaramību saistībā ar Bergamo tiesā notiekošo kriminālprocesu (2005. gada 5. jūlija protokola 7.8. punkts), Parlamenta priekšsēdētājs no Itālijas kompetentajām iestādēm saskaņā ar Reglamenta 7. panta 9. punktu ir saņēmis kompetentās tiesas paziņojumu, kurā norādīts, ka 1998. gada 21. janvāra spriedums šajā lietā ir uzskatāms par galīgu.

Šis paziņojums ir nosūtīts kompetentajai komitejai, proti, JURI komitejai.


4. Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola 1. pielikumā.

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten par piekļuvi Parlamentam.

°
° ° °


4.1. Eiropas Ķimikāliju aģentūru (REACH) ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. ../... {par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem} [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0434).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0434).

Par balsojumu uzstājās:

- Jan Andersson precizēja, ka viņš nav parakstījies zem groz. Nr. 986-1003;

- Jens-Peter Bonde pieprasīja piecu minūšu pārtraukumu pēc balsošanas par grozījumiem šim ziņojumam;

- Cristina Gutiérrez-Cortines ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 356, bet to neiekļāva;

- Ria Oomen-Ruijten par grozījumiem Nr. 854, 214 un 230, kā arī par 14. tēmas 1. bloku;

- Werner Langen par balsošanu par 1. tēmas 3. un 4. bloku;

- Carl Schlyter pieprasīja, lai sēdes vadītājs apspriežas ar Parlamentu par to, vai ir pieņemams balsot par kompromisa grozījumu Nr. 1039;

- Renate Sommer par grozījumu Nr. 341.

Pirms balsošanas par grozīto Komisijas priekšlikumu:

- Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Hartmut Nassauer, Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, un Alessandro Foglietta UEN grupas vārdā par balsojuma par grozījumiem rezultātu.

Pirms balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu:

- Derek Roland Clark, atsaucoties uz Reglamenta 53. panta 1. punktu, pieprasīja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu;

- Stavros Dimas (Komisijas loceklis) darīja zināmu Komisijas nostāju par grozījumiem.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.25. un atsākta plkst. 12. 30.)


4.2. Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām grozīšana (REACH) ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0285/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0435).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0435).


4.3. Humānas slazdošanas standarti konkrētām dzīvnieku sugām***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par humānas slazdošanas standartu ieviešanu konkrētām dzīvnieku sugām [COM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Karin Scheele (A6-0304/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Tā kā ENVI komiteja bija ierosinājusi noraidīt direktīvas priekšlikumu, Parlaments Komisijas priekšlikumu noraidīja.

Tā kā saskaņā ar Reglamenta 52. panta 1. punktu Komisiju lūdza savu priekšlikumu atsaukt, Stavros Dimas (Komisijas loceklis) paziņoja, ka tā izskatīs šo jautājumu.

Tādēļ jautājums tika nodots atbildīgajai komitejai.

Uzstāšanās par balsojumu:

Peter Baco par balsošanas rezultātu.


4.4. Ieroču eksports (balsojums)

Ziņojums par Padomes Sesto ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu [2005/2013(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0436).

Par balsojumu uzstājās:

- Raül Romeva i Rueda (referents) pauda nožēlu par to, ka Padomes pārstāvju nebija klāt debatēs.


4.5. Solidaritātes fonda mobilizācija sakarā ar vētru Eiropas ziemeļos (Reglamenta 131. pants)(balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 3. punktu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgtajā 2002. gada 7. novembra Iestāžu nolīgumā par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu [COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0320/2005).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0437).


4.6. Budžeta grozījuma Nr. 7/2005 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Savienības budžeta grozījuma projektu Nr. 7/2005 2005. finanšu gadam (vētra Eiropas ziemeļos) [13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Salvador Garriga Polledo (A6-0321/2005).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0438).


4.7. Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana (balsojums)

Ziņojums par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu — Eiropas Parlamenta loma [2005/2139(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0439).

Par balsojumu uzstājās:

- Ģirts Valdis Kristovskis (referents) norādīja, ka viņš atbalsta grozījumu Nr. 20, kā arī ierosināja mutisku grozījumu 34. punktam, un to iekļāva;

- Jan Marinus Wiersma par balsošanas norisi un Ģirts Valdis Kristovskis par šo uzstāšanos.


4.8. Zaļā grāmata par iepirkumu aizsardzības jomā (balsojums)

Ziņojums par Zaļo grāmatu par iepirkumu aizsardzības jomā [2005/2030(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0440).


4.9. Irānas prezidenta Mahmoud Ahmadinejad nesenie paziņojumi (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 un B6-0612/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0585/2005

(aizstājB6-585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 un B6-0612/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

Hans-Gert Poettering, Elmar Brok un Michael Gahler PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā,
Annemie Neyts-Uyttebroeck un Antoine Duquesne ALDE grupas vārdā,
Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0441).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Guido Sacconi ziņojums - A6-0315/2005:

- Bairbre de Brún un Richard Seeber

Karin Scheele ziņojums - A6-0304/2005:

- Peter Baco

Raül Romeva i Rueda ziņojums - A6-0292/2005:

- Vittorio Agnoletto

°
° ° °

Uzstājās Peter Baco par balsojuma norisi par Karin Scheele ziņojumu - A6-0304/2005 (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka balsojums ir noticis saskaņā ar Reglamentu).


6. Balsojumu labojumi

Balsojumu labojumus varat skatīt vietnē “Sittings Live”, “Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola 2. pielikuma “Rezultāti balsojumiem pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


7. Priekšsēdētāja paziņojums

Lietā C–3005/05 Beļģijas Arbitrāžas tiesa, kurā vērsusies Beļģijas Juristu apvienība, ir uzdevusi Eiropas Kopienu Tiesai jautājumu par atsevišķu noteikumu spēkā esamību Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. decembra Direktīvā 2001/97/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai) (OV L 344, 28.12.2001., 76. lpp.).

Juridiskās komitejas priekšsēdētājs Giuseppe Gargani ir informējis Parlamenta priekšsēdētāju par komitejas viedokli attiecībā uz iespēju iesniegt Tiesai rakstveida apsvērumus saskaņā ar Tiesas Statūtu 23. pantu.

Parlamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā pilnvaras, kas viņam uzticētas saskaņā ar Reglamenta 19. panta 4. punktu, un par to informējot Priekšsēdētāju konferenci, ir nolēmis saistībā ar lietu C–305/05 iesniegt Tiesai vajadzīgos apsvērumus attiecīgajos termiņos, lai apstiprinātu koplēmuma procedūrā pieņemtā tiesību aktu spēkā esamību.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Āfrikas attīstības stratēģija (debates)

Ziņojums par Āfrikas attīstības stratēģiju [2005/2142(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Maria Martens (A6-0318/2005).

Uzstājās Miguel Angel Martínez Martínez, kurš, atsaucoties uz Reglamenta 170. panta 1. punktu, pieprasīja debašu atlikšanu.

Uzstājās Maria Martens (referente), kura iebilda pret šo pieprasījumu.

Tā kā sēdes vadītājs konstatēja, ka pieprasījums atlikt debates nebija iesniegts minētajā pantā noteiktajā termiņā un ka referente to neatbalsta, viņš nolēma, ka debates notiks.

Maria Martens iepazīstināja ar ziņojumu.

Sēdes vadītājs precizēja, ka saskaņā ar Reglamenta 170. panta 4. punktu priekšlikums par balsošanas atlikšanu ir jāiesniedz balsošanas laikā.

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Tobias Pflüger (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgios Papastamkos PPE-DE grupas vārdā, Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Feleknas Uca GUE/NGL grupas vārdā, Marcin Libicki UEN grupas vārdā, Paul Rübig, Pierre Schapira, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček, Michael Gahler, Ryszard Czarnecki un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 12.4. punkts.


10. Eiropas Savienības attīstības politika "Eiropas konsenss" (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgajai deklarācijai par Eiropas Savienības attīstības politiku "Eiropas konsenss" [2004/2261(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

Anders Wijkman (referents), pamatojoties uz Reglamenta 170. panta 4. punktu, pieprasīja atlikt balsojumu par viņa ziņojumu (sēdes vadītājs atbildēja, ka viņam būs iespēja pieprasīt balsojuma atlikšanu balsošanas laikā).

Anders Wijkman iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Filip Andrzej Kaczmarek PPE-DE grupas vārdā, Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, arī par darba norisi, Bernard Lehideux ALDE grupas vārdā, vispirms par darba norisi, Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Marcin Libicki UEN grupas vārdā, Louis Michel, Bernd Posselt, Marcin Libicki, pēdējie divi minētie deputāti uzdeva jautājumu Komisijai, uz kuru Louis Michel atbildēja.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. gada protokola 12.5. punkts.


11. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2005. gada 15. novembra protokola 3. punktā)


11.1. Humānās palīdzības pieejamība Kašmirā (debates)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 un B6-0607/2005.

Elizabeth Lynne, Catherine Stihler, James Elles, Jaromír Kohlíček, Raül Romeva i Rueda un Marcin Libicki iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki pie grupām nepiederošs deputāts, Simon Coveney un Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 12.1. punkts.


11.2. Filipīnas (nāves soda piespriešana ES pilsonim Francisco Larrañaga) (debates)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 un B6-0605/2005.

Antolín Sánchez Presedo, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erik Meijer un Raül Romeva i Rueda iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Marcin Libicki un Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 12.2. punkts.


11.3. Birma/Mjanma (debates)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 un B6-0606/2005.

Marios Matsakis, Marc Tarabella, Simon Coveney, Erik Meijer un Alyn Smith iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Ioannis Varvitsiotis PPE-DE grupas vārdā, Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā, un Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 17. novembra protokola 12.3. punkts.


12. Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola 1. pielikumā.


12.1. Humānās palīdzības pieejamība Kašmirā (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 un B6-0607/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0591/2005

(aizstāj B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 un B6-0607/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

James Elles, Simon Coveney, Bernd Posselt un Thomas Mann PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Neena Gill un Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā,
Elizabeth Lynne un Sajjad Karim ALDE grupas vārdā,
Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Jean Lambert un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā,
Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis un Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā,
Eoin Ryan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0442).

Par balsojumu uzstājās:

- James Elles PPE-DE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu A apsvērumam, un to iekļāva,

- Catherine Stihler PSE grupas vārdā, un Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā atsauca savu grupu attiecīgos mutiskos grozījumus par labu PPE-DE grupas mutiskajam grozījumam,

- Jaromír Kohlíček par PPE-DE grupas mutiskā grozījuma formulējumu.


12.2. Filipīnas (nāves soda piespriešana ES pilsonim Francisco Larraňaga) (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 un B6-0605/2005

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0595/2005

(aizstāj B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 un B6-0605/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt, Thomas Mann un Geoffrey Van Orden PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock un Marc Tarabella PSE grupas vārdā,
Cecilia Malmström, Frédérique Ries, Antoine Duquesne un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
Frithjof Schmidt, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,
Konrad Szymański UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0443).


12.3. Birma/Mjanma (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 un B6-0606/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0592/2005

(aizstāj B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 un B6-0606/2005

Iesnieguši šādi deputāti:

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano un María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,
Ignasi Guardans Cambó un Sarah Ludford ALDE grupas vārdā,
Raül Romeva i Rueda un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā,
Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0444).


12.4. Āfrikas attīstības stratēģija (balsojums)

Ziņojums par Āfrikas attīstības stratēģiju [2005/2142(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Maria Martens (A6-0318/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0445).

Par balsojumu uzstājās:

Pirms balsojuma Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, pamatojoties uz Reglamenta 170. panta 4. punktu, pieprasīja balsošanu pārcelt, taču Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, un Maria Martens (referente) bija pret to.

Ar EB (29 par, 39 pret, 3 atturas) Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.


12.5. Eiropas Savienības attīstības politika "Eiropas konsenss" (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgajai deklarācijai par Eiropas Savienības attīstības politiku "Eiropas konsenss" [2004/2261(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Anders Wijkman (A6-0319/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0446).

Par balsojumu uzstājās:

Pirms balsojuma Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, pamatojoties uz Reglamenta 170. panta 4. punktu, pieprasīja balsošanu pārcelt, taču Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, un Françoise Grossetête bija pret to. Marios Matsakis uzsvēra, ka šādi pieprasījumi apdraud Parlamenta darbu.

Ar EB (26 par, 42 pret, 4 atturas) Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.


14. Balsojumu labojumi

Balsojumu labojumus varat skatīt vietnē “Sittings Live”, “Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola 2. pielikuma “Rezultāti balsojumiem pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Budžeta kalendārs

Termiņš grozījumu iesniegšanai 2006. finanšu gada vispārējā budžeta otrajam lasījumam ir trešdiena, 30.11.2005., plkst. 12.00.

Grozījumi jāiesniedz vismaz 37 deputātiem vai Parlamenta komitejai.

Ir pieņemami tikai tie grozījumi, kas attiecas uz Padomes grozīto tekstu.


16. Nākamās sesijas darba kārtība

Priekšsēdētāju konference iepriekšējās dienas sanāksmē nolēma ierosināt turpmāk minētās izmaiņas nākamo Briseles sēžu darba kārtībā.

Trešdiena, 30.11.2005.

- Debates par mutiskajiem jautājumiem Padomei un Komisijai par attīstību un sportu (darba kārtības 82. punkts), kas ir iekļautas kopīgajās debatēs par sportu, noslēgs ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

Ir noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

- rezolūcijas priekšlikumi: piektdiena, 25.11.2005. plkst. 10.00,

- grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikums: pirmdiena, 28.11.2005., plkst.18.00.

- Debates par mutisko jautājumu Komisijai par kriminālsodu noteikšanu, ja tiek pārkāptas Kopienas tiesības (darba kārtības 5. punkts) nenoslēgs ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

- Dariusz Rosati ziņojums par par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu [COM(2005)0357 - 2005/0145(CNS)] (darba kārtības 64. punkts) ir pieņemts saskaņā ar Reglamenta 131. pantu un iekļauts ceturtdienas, 1.12.2005., balsošanas laikā.

Ceturtdiena, 1.12.2005.

- 2005. gada 22. novembrī Budžeta komiteja pieņems ziņojumu par finanšu plānu 2007.-2013. gadam.

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir pirmdiena, 28.11.2005., plkst. 12.00.

Šis punkts ir iekļauts ceturtdienas balsošanas laikā.


17. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta šāda Padomes kopējā nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja par:

- Padomes 2005. gada 14. novembrī pieņemto kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par Kopienas gaisa satiksmes dispečeru licencēm (10724/2/2005 - 13457/2005 - COM(2005)0574 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 18.11.2005.


18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Delegācija attiecībām ar Irānu:

Pēc PPE-DE grupas pieprasījuma Giuseppe Castiglione vairs nav minētās delegācijas loceklis.


19. Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumneta Nr.

Autors

Paraksti

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht un Bogdan Golik

24

44/2005

Martin Callanan, Daniel Hannan, Christopher Heaton-Harris un Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert un Gary Titley

161

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert un Gary Titley

24

47/2005

James Hugh Allister

9

48/2005

Richard Corbett

67

49/2005

Richard Corbett

29

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta un Vasco Graça Moura

219

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

70

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn un Robert Evans

230

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie un Frédérique Ries

89

54/2005

Den Dover un Kathy Sinnott

89

55/2005

Den Dover un Kathy Sinnott

66

56/2005

Alessandra Mussolini

6

57/2005

Alessandra Mussolini

2

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf un Jaromír Kohlíček

13

60/2005

Marie-Line Reynaud un Marie-Noëlle Lienemann

48

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert un Martine Roure

99

62/2005

Elizabeth Lynne, María Elena Valenciano Martínez-Orozco un Anna Záborská

80

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, David Casa un Elspeth Attwooll

38

64/2005

Sylwester Chruszcz un Andrzej Tomasz Zapałowski

29

65/2005

Bruno Gollnisch

3

66/2005

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen un Carl Lang

10


20. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

AFET komiteja:

- Ziņojums par vispārējo uzraudzības ziņojumu par Rumānijas gatavību dalībai ES (2005/2205(INI))
(atzinums: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

- Ziņojums par stratēģijas dokumentu par progresu saistībā ar paplašināšanās procesu (2005/2206(INI))
(atzinums: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

- Ziņojums par vispārējo uzraudzības ziņojumu par Bulgārijas gatavību dalībai ES (2005/2204(INI))
(atzinums: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

- Ziņojums par 2005. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un ES politiku šajā jomā (2005/2203(INI))

DEVE komiteja:

- Mazie un vidējie uzņēmumi jaunattīstības valstīs (2005/2207(INI))

- ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2005/2104(INI))

ECON komiteja:

- Ziņojums par konkurences politiku 2004. gadā (2005/2209(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, IMCO)

ITRE komiteja:

- Energoefektivitāte vai kā ar ierobežotiem resursiem sasniegt labāku rezultātu - Zaļā grāmata (2005/2210(INI))
(atzinums: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

TRAN komiteja:

- Ceļu satiksmes drošība: "eCall" sistēmas nodrošināšana izdīvotājiem (2005/2211(INI))
(atzinums: ITRE)

CULT komiteja:

- Daudzvalodības un valodu apguves veicināšana ES: Eiropas valodu kompetences rādītājs (2005/2213(INI))

- Pāreja no analogās radioapraides uz digitālo radioapraidi: iespēja Eiropas audiovizuālajai politikai un kultūras daudzveidībai (2005/2212(INI))
(atzinums: ITRE)

AFCO komiteja:

- Likumdevēja neizskatīto likumdošanas priekšlikumu izskatīšanas rezultāti (2005/2214(INI))
(atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

FEMM komiteja:

- Sieviešu stāvoklis bruņotu konfliktu laikā un viņu nozīme saistībā ar atjaunošanu un demokrātizācijas procesu valstīs, kurās konflikti ir atrisināti (2005/2215(INI))

PETI komiteja:

- Eiropas ombuda īpašais ziņojums saistībā ar sūdzību par Eiropas skolām (Nr. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(atzinums: CULT)

Komiteju ciešāka sadarbība

BUDG komiteja:

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Komiteju ciešāka sadarbība BUDG, CONT

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2005. gada 25. oktobra lēmumu)

Nodošana komitejām

ENVI komiteja:

- Solidaritātes fonds (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: BUDG, ENVI


21. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Ar Parlamenta piekrišanu pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


22. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 30.11.2005. un 01.12.2005.


23. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 18.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

ģenerālsekretārs

priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Starkevičiūtė, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu

Juridisks paziņojums - Privātuma politika