Zoznam 
Zápisnica
PDF 232kWORD 158k
Štvrtok, 17. novembra 2005 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Ochrana parlamentnej imunity
 4.Hlasovanie
  
4.1.Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH) ***I (hlasovanie)
  
4.2.REACH ***I (hlasovanie)
  
4.3.Normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí***I (hlasovanie)
  
4.4.Vývoz zbraní (hlasovanie)
  
4.5.Mobilizácia Fondu solidarity: víchrica v severnej Európe (čl. 131 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)
  
4.6.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.7.Nešírenie zbraní hromadného ničenia (hlasovanie)
  
4.8.Verejné obstarávanie obranných zariadení (hlasovanie)
  
4.9.Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy výsledkov hlasovania
 7.Oznámenie predsedu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Rozvojová stratégia pre Afriku (rozprava)
 10.Rozvojová politika Európskej únie "Európsky konsenzus" (rozprava)
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (rozprava)
  
11.2.Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larrañagu) (rozprava)
  
11.3.Barma/Mjanmarsko (rozprava)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (hlasovanie)
  
12.2. Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larraňagu) (hlasovanie)
  
12.3. Barma/Mjanmarsko (hlasovanie)
  
12.4.Rozvojová stratégia pre Afriku (hlasovanie)
  
12.5.Rozvojová politika Európskej únie "Európsky konsenzus" (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy výsledkov hlasovania
 15.Časový rozvrh prijímania rozpočtu
 16.Program rokovania na nasledujúcu schôdzu
 17.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 20.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 22.Termín nasledujúcej schôdze
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 40/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1355 - C6-0366/2005 - 2005/2217(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 41/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1356 - C6-0367/2005 - 2005/2218(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 43/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1358 - C6-0368/2005 - 2005/2219(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 44/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1359 - C6-0369/2005 - 2005/2220(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 45/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1360 - C6-0370/2005 - 2005/2221(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 48/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1363 - C6-0371/2005 - 2005/2222(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 49/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1364 - C6-0372/2005 - 2005/2223(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)).

pridelené

gestorský

ECON

- Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie (KOM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD)).

pridelené

gestorský

CULT

stanovisko

EMPL, ITRE, FEMM

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch (KOM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)).

pridelené

gestorský

PECH

- Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) (KOM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)).

pridelené

gestorský

ITRE

stanovisko

BUDG, EMPL, ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe "Spolupráca", ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (KOM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)).

pridelené

gestorský

ITRE

stanovisko

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, CULT

- Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe "Myšlienky", ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)).

pridelené

gestorský

ITRE

stanovisko

BUDG, EMPL, CULT

- Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe "Ľudia", ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (KOM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)).

pridelené

gestorský

ITRE

stanovisko

BUDG, EMPL, CULT, FEMM

- Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe "Kapacity", ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (KOM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)).

pridelené

gestorský

ITRE

stanovisko

BUDG, EMPL, CULT

- Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu (2007 - 2011) Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania (KOM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)).

pridelené

gestorský

ITRE

stanovisko

BUDG, EMPL, ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 - 2011) (KOM(2005)0445 - C6-0386/2005 - 2005/0190(CNS)).

pridelené

gestorský

ITRE

stanovisko

BUDG, EMPL, ENVI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 42/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1357 - C6-0389/2005 - 2005/2225(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 46/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1361 - C6-0390/2005 - 2005/2226(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 50/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1365 - C6-0391/2005 - 2005/2227(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 47/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1362 - C6-0392/2005 - 2005/2228(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 51./2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1366 - C6-0393/2005 - 2005/2229(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 52/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1408 - C6-0394/2005 - 2005/2230(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 53/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1409 - C6-0395/2005 - 2005/2231(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 54/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1410 - C6-0396/2005 - 2005/2232(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 59/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1413 - C6-0397/2005 - 2005/2233(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 60/2005 - Oddiel III - Komisia (SEC(2005)1414 - C6-0398/2005 - 2005/2234(GBD)).

pridelené

gestorský

BUDG


3. Ochrana parlamentnej imunity

V nadväznosti na rozhodnutie Európskeho parlamentu zo dňa 5.7.2005 o ochrane imunity Umberta Bossiho v rámci trestného konania prebiehajúceho pred súdom v Bergame (bod 7.8 zápisnice zo dňa 05.07.2005) zaslali príslušné talianske úrady predsedovi Parlamentu, v súlade s článkom 7 ods. 9 rokovacieho poriadku, oznámenie príslušného súdu o tom, že rozsudok zo dňa 21.1.1998 v tejto veci je nutné považovať za konečný.

Toto oznámenie bolo postúpené príslušnému výboru, t.j. výboru JURI.


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, atď.) sú uvedené v prílohe č.1 zápisnice.

V rozprave vystúpila Ria Oomen-Ruijten o prístupe do Parlamentu.

°
° ° °


4.1. Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. …/… {o perzistentných organických znečisťujúcich látkach} [COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Guido Sacconi (A6-0315/2005).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0434)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0434)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Jan Andersson upresnil, že sa nepodpísal pod pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 986 až 1003 (vrátane),

- Jens-Peter Bonde požiadal o päťminútovú prestávku po skončení hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k tejto správe,

- Cristina Gutiérrez-Cortines predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 356, ktorý bol prijatý,

- Ria Oomen-Ruijten k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 854, 214 a 230 a k bloku 1 okruhu 14,

- Werner Langen k hlasovaniu o blokoch 3 a 4 okruhu 1,

- Carl Schlyter požiadal predsedu, aby konzultoval so zhromaždením, či súhlasí s hlasovaním o kompromisnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1039,

- Renate Sommer k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 341.

Pred hlasovaním o zmenenom návrhu Komisie:

Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Lena Ek za skupinu ALDE, Hartmut Nassauer, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM a Alessandro Foglietta za skupinu UEN, k výsledku hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch,

Pred hlasovaním o návrhu legislatívneho uznesenia:

- Derek Roland Clark požiadal na základe článku 53 ods. 1 rokovacieho poriadku o odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia,

- Stavros Dimas (člen Komisie) oboznámil zhromaždenie s pozíciou Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.25 h. Pokračovalo sa v ňom o 12.30 h.)


4.2. REACH ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok [COM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Guido Sacconi (A6-0285/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0435)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0435)


4.3. Normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zavádzajú normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí [COM(2004)0532 - C6-0100/2004 - 2004/0183(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Karin Scheele (A6-0304/2005).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Výbor ENVI navrhol zamietnutie návrhu smernice, Parlament preto návrh Komisie zamietol.

Komisia bola vyzvaná v súlade s článkom 52 ods. 1 rokovacieho poriadku na stiahnutie svojho návrhu. Stavros Dimas (člen Komisie) vyhlásil, že túto otázku preskúma.

Vec sa preto vrátila gestorskému výboru.

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Peter Baco k výsledkom hlasovania.


4.4. Vývoz zbraní (hlasovanie)

Správa o šiestej výročnej správe Rady podľa platného ustanovenia 8 Kódexu správania štátov EÚ pri vývoze zbraní [2005/2013(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0436)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Raül Romeva i Rueda (spravodajca) s poľutovaním konštatoval neprítomnosť Rady počas rozpravy.


4.5. Mobilizácia Fondu solidarity: víchrica v severnej Európe (čl. 131 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 3 Medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu [COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0320/2005).

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0437)


4.6. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 (víchrica v severnej Európe) [13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Salvador Garriga Polledo (A6-0321/2005)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2005)0438)


4.7. Nešírenie zbraní hromadného ničenia (hlasovanie)

Správa o nešírení zbraní hromadného ničenia: úloha Európskeho parlamentu [2005/2139(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Ģirts Valdis Kristovskis (A6-0297/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0439)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Ģirts Valdis Kristovskis (spravodajca) uviedol, že by podporil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20, predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 34, ktorý bol prijatý,

- Jan Marinus Wiersma o priebehu hlasovania a Ģirts Valdis Kristovskis k tomuto vystúpeniu.


4.8. Verejné obstarávanie obranných zariadení (hlasovanie)

Správa o Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení [2005/2030(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Joachim Wuermeling (A6-0288/2005).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0440)


4.9. Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 a B6-0612/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0585/2005

(nahrádzajúci B6-585/2005, B6-0608/2005, B6-0609/2005, B6-0610/2005, B6-0611/2005 et B6-0612/2005):

podaný týmito poslancami:

Hans-Gert Poettering, Elmar Brok a Michael Gahler za skupinu PPE-DE
Pasqualina Napoletano za skupinu PSE
Annemie Neyts-Uyttebroeck a Antoine Duquesne za skupinu ALDE
Angelika Beer za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2005)0441)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Guido Sacconi - A6-0315/2005:

- Bairbre de Brún a Richard Seeber

Správa: Karin Scheele - A6-0304/2005:

- Peter Baco

Správa: Raül Romeva i Rueda - A6-0292/2005:

- Vittorio Agnoletto

°
° ° °

V rozprave vystúpil Peter Baco k postupu hlasovania o správe: Karin Scheele - A6-0304/2005 (Predseda mu odpovedal, že postup bol celkom v súlade s rokovacím poriadkom).


6. Opravy výsledkov hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy 2 „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv výsledkov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


7. Oznámenie predsedu

Zmierovací súd Belgicka, ktorému postúpila záležitosť advokátska komora Belgicka, položil Súdnemu dvoru otázku vo veci C-305/05 týkajúcej sa platnosti niektorých ustanovení smernice č. 2001/97/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2001, meniacej smernicu č. 91/308/EHS Rady o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí (Ú.v L 344, 28.12.2001, s.76).

Predseda Výboru pre právne veci Gargani oznámil predsedovi Parlamentu svoj názor, pokiaľ ide o vhodnosť predložiť pripomienky Súdnemu dvoru, v súlade s článkom 23 štatútu Súdneho dvora.

Predseda Parlamentu, na základe právomocí, ktoré patria do jeho pôsobnosti v súlade s článkom 19 ods. 4 rokovacieho poriadku, a po tom, ako informoval konferenciu predsedov rozhodol, že nevyhnutné pripomienky budú predložené Súdnemu dvoru v stanovenej lehote, s cieľom potvrdiť platnosť aktu prijatého v rámci postupu spolurozhodovania, ktorý je vecou C-305/05 spochybnený.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Rozvojová stratégia pre Afriku (rozprava)

Správa o rozvojovej stratégii pre Afriku [2005/2142(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Maria Martens (A6-0318/2005).

V rozprave vystúpil Miguel Angel Martínez Martínez a požiadal, na základe článku 170 ods. 1 rokovacieho poriadku, o odloženie rozpravy.

V rozprave vystúpila Maria Martens (spravodajkyňa) a postavila sa proti tejto žiadosti.

Predseda uviedol, že žiadosť o odloženie nebola predložená v stanovenej lehote a vzhľadom na to, že spravodajkyňa s týmto návrhom nesúhlasí, rozhodol o tom, že rozprava sa bude konať.

Maria Martens uviedla správu.

Predseda upresnil, že prípadná žiadosť o odloženie hlasovania musí byť predložená, v súlade s článkom 170 ods. 4 rokovacieho poriadku, počas hlasovania.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tobias Pflüger (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL, Marcin Libicki za skupinu UEN, Paul Rübig, Pierre Schapira, Fiona Hall, Jaromír Kohlíček, Michael Gahler, Ryszard Czarnecki a Louis Michel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.4 zápisnice zo dňa 17.11.2005.


10. Rozvojová politika Európskej únie "Európsky konsenzus" (rozprava)

Správa o návrhu spoločného vyhlásenia Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie "Európsky konsenzus" [2004/2261(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Anders Wijkman (A6-0319/2005).

Anders Wijkman (spravodajca) požiadal na základe článku 170 ods. 4 rokovacieho poriadku o odloženie hlasovania o jeho správe (Predseda odpovedal, že o odloženie bude mať možnosť požiadať počas hlasovania).

Anders Wijkman uviedol správu.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Filip Andrzej Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE a kritizovali organizáciu práce, Bernard Lehideux za skupinu ALDE taktiež najskôr s kritikou organizácie práce, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Marcin Libicki za skupinu UEN, Louis Michel, Bernd Posselt, Marcin Libicki. Dvaja poslední menovaní položili otázku Komisii, na ktorú odpovedal Louis Michel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 17.11.2005.


11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 3 zápisnice zo dňa 15.11.2005 )


11.1. Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (rozprava)

Návrhy uznesenia B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 a B6-0607/2005

Elizabeth Lynne, Catherine Stihler, James Elles, Jaromír Kohlíček, Raül Romeva i Rueda a Marcin Libicki uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Simon Coveney a Danuta Hübner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 17.11.2005


11.2. Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larrañagu) (rozprava)

Návrhy uznesenia B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 a B6-0605/2005

Antolín Sánchez Presedo, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erik Meijer a Raül Romeva i Rueda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Marcin Libicki a Danuta Hübner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 17.11.2005


11.3. Barma/Mjanmarsko (rozprava)

Návrhy uznesenia B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 a B6-0606/2005

Marios Matsakis, Marc Tarabella, Simon Coveney, Erik Meijer a Alyn Smith uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Varvitsiotis za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM a Danuta Hübner (členka Komisie)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12_3 zápisnice zo dňa 17.11.2005


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, atď.) sú uvedené v prílohe č.1 zápisnice.


12.1. Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 a B6-0607/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0591/2005

(nahrádzajúci B6-0591/2005, B6-0594/2005, B6-0597/2005, B6-0600/2005, B6-0603/2005 a B6-0607/2005):

podaný týmito poslancami:

James Elles, Simon Coveney, Bernd Posselt a Thomas Mann za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Neena Gill a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE,
Elizabeth Lynne a Sajjad Karim za skupinu ALDE,
Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Jean Lambert a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL,
Eoin Ryan za skupinu UEN.

Prijatý (P6_TA(2005)0442)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- James Elles za skupinu PPE-DE predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu A, ktorý bol prijatý,

- Catherine Stihler za skupinu PSE a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, stiahli ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy svojich skupín v prospech návrhu skupiny PPE-DE,

- Jaromír Kohlíček o výrazoch v ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu skupiny PPE-DE.


12.2.  Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larraňagu) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 a B6-0605/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0595/2005

(nahrádzajúci B6-0595/2005, B6-0598/2005, B6-0601/2005, B6-0604/2005 a B6-0605/2005

podaný týmito poslancami:

Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt, Thomas Mann a Geoffrey Van Orden za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Marc Tarabella za skupinu PSE,
Cecilia Malmström, Frédérique Ries, Antoine Duquesne a Marios Matsakis za skupinu ALDE,
Frithjof Schmidt, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL,
Konrad Szymański za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2005)0443)


12.3.  Barma/Mjanmarsko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 a B6-0606/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0592/2005

(nahrádzajúci B6-0592/2005, B6-0593/2005, B6-0596/2005, B6-0599/2005, B6-0602/2005 a B6-0606/2005

podaný týmito poslancami:

Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Javier Pomés Ruiz, Simon Coveney a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano a María Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,
Ignasi Guardans Cambó a Sarah Ludford za skupinu ALDE,
Raül Romeva i Rueda a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,
Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2005)0444)


12.4. Rozvojová stratégia pre Afriku (hlasovanie)

Správa o rozvojovej stratégii pre Afriku [2005/2142(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Maria Martens (A6-0318/2005).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0445)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Pred hlasovaním Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE, na základe článku 170 ods. 4 rokovacieho poriadku požiadal o odloženie hlasovania, proti čomu sa postavili Bernd Posselt za skupinu PPE-DE a Maria Martens (spravodajkyňa).

Elektronickým hlasovaním (29 za, 39 proti, 3 sa zdržali) Parlament túto žiadosť zamietol.


12.5. Rozvojová politika Európskej únie "Európsky konsenzus" (hlasovanie)

Správa o návrhu spoločného vyhlásenia Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie "Európsky konsenzus" [2004/2261(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Anders Wijkman (A6-0319/2005).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0446)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Pred hlasovaním Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE, na základe článku 170 ods. 4 rokovacieho poriadku požiadal o odloženie hlasovania, proti čomu sa postavili Bernd Posselt za skupinu PPE-DE a Françoise Grossetête. Marios Matsakis zdôraznil riziká takýchto žiadostí pre prácu Parlamentu.

Elektronickým hlasovaním (26 za, 42 proti, 4 sa zdržali), Parlament túto žiadosť zamietol.


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.


14. Opravy výsledkov hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy 2 „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv výsledkov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


15. Časový rozvrh prijímania rozpočtu

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov so zreteľom na druhé čítanie o všeobecnom rozpočte pre rozpočtový rok 2006 bola stanovená na 30.11.2005 do 12.00 h.

Návrhy na zmeny a doplnenia musia byť predložené minimálne 37 poslancami alebo parlamentným výborom.

Návrhy na zmeny a doplnenia sú prípustné, len ak sa týkajú textu zmeneného Radou .


16. Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

Konferencia predsedov sa na svojej včerajšej schôdzi rozhodla navrhnúť tieto zmeny k programu dňa nasledujúcich zasadaní v Bruseli.

Streda 30.11.2005:

- Rozprava o otázkach na ústne zodpovedanie Rade a Komisii o rozvoji a športe (bod 82 programu dňa), zaradených do spoločnej rozpravy o športe, bude takisto uzatvorená predložením návrhov uznesenia.

Lehoty na predloženie boli stanovené nasledovne:

- návrhy uznesenia: piatok 25.11.2005 do 10.00 h.,

- pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločný návrh uznesenia: pondelok 28.11.2005 do 18.00 h.

- Rozprava o otázkach na ústne zodpovedanie Komisii o trestnoprávnych opatreniach v prípade porušenia práva Spoločenstva (bod 5 programu dňa) nebude uzatvorená predložením návrhov uznesenia.

- Správa Dariusza Rosatiho: o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura [COM(2005)0357 - 2005/0145(CNS)] (bod 64 programu dňa), bola prijatá v súlade s článkom 131 rokovacieho poriadku a je zaradená do hlasovania vo štvrtok 1.12.2005.

Štvrtok 1.12.2005:

- 22. novembre 2005 prijme Výbor pre rozpočet správu o finančnom výhľade 2007-2013.

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je stanovená na pondelok 28.11.2005 do 12.00 h.

Tento bod je zaradený do hlasovania vo štvrtok.


17. Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 odseku 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca spoločná pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia ako aj pozícia Komisie:

- Spoločná pozícia prijatá 14. novembra 2005 Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o preukaze spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky (10724/2/2005 - 13457/2005 - COM(2005)0574 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD))
pridelené gestorský: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 18.11.2005.


18. Zloženie výborov a delegácií

Delegácia pre vzťahy s Iránom:

Na žiadosť skupiny PPE-DE už nie je Giuseppe Castiglione členom tejto delegácie.


19. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Č.

dokumentu

Autor

Podpisy

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht a Bogdan Golik

24

44/2005

Martin Callanan, Daniel Hannan, Christopher Heaton-Harris a Roger Helmer

13

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert a Gary Titley

161

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert a Gary Titley

24

47/2005

James Hugh Allister

9

48/2005

Richard Corbett

67

49/2005

Richard Corbett

29

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta a Vasco Graça Moura

219

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

70

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn a Robert Evans

230

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie a Frédérique Ries

89

54/2005

Den Dover a Kathy Sinnott

89

55/2005

Den Dover a Kathy Sinnott

66

56/2005

Alessandra Mussolini

6

57/2005

Alessandra Mussolini

2

58/2005

Alessandra Mussolini

2

59/2005

Daniel Strož, Miloslav Ransdorf a Jaromír Kohlíček

13

60/2005

Marie-Line Reynaud a Marie-Noëlle Lienemann

48

61/2005

Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean Lambert a Martine Roure

99

62/2005

Elizabeth Lynne, María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Anna Záborská

80

63/2005

Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil Parish, David Casa a Elspeth Attwooll

38

64/2005

Sylwester Chruszcz a Andrzej Tomasz Zapałowski

29

65/2005

Bruno Gollnisch

3

66/2005

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Carl Lang

10


20. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFET:

- Správa o komplexnej monitorovacej správe o stave pripravenosti Rumunska na členstvo v EÚ (2005/2205(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Správa o strategickom dokumente o pokroku v procese rozširovania (2005/2206(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Správa o komplexnej monitorovacej správe o stave pripravenosti Bulharska na členstvo v EÚ (2005/2204(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)
- Správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2005 a politike EÚ v tejto oblasti (2005/2203(INI))

výbor DEVE:

- Malé a stredné podniky v rozvojových krajinách (2005/2207(INI))
- Práca Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ (2005/2104(INI))

výbor ECON:

- Správa o politike hospodárskej súťaže 2004 (2005/2209(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO)

výbor ITRE:

- Energetická účinnosť alebo Menej znamená viac - Zelená kniha (2005/2210(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI)

výbor TRAN:

- Bezpečnosť na cestách: systém eCall pre všetkých (2005/2211(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor CULT:

- Podpora viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania v EÚ: európsky indikátor jazykovej kompetencie (2005/2213(INI))
- Prechod od analógového vysielania k numerickému vysielaniu: príležitosť pre európsku audiovizuálnu politiku a kultúrnu rôznorodosť (2005/2212(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor AFCO:

- Výsledok preskúmania legislatívnych návrhov, ktoré čakajú na spracovanie u zákonodarcu (2005/2214(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)

výbor FEMM:

- Postavenie žien v ozbrojených konfliktoch a ich úloha pri obnove a demokratickom procese v krajinách po konflikte (2005/2215(INI))

výbor PETI:

- Osobitná správa Európskeho ombudsmana týkajúca sa sťažnosti na Európske školy (č. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))
(stanovisko: CULT)

Rozšírená spolupráca výborov

výbor BUDG:

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))
Rozšírená spolupráca výborov BUDG, CONT

(v súlade s rozhodnutím konferencie predsedov z 25.10.2005)

Pridelenie výborom

výbor ENVI:

- Fond solidarity (COM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD))
pridelené gestorský: REGI
stanovisko: BUDG, ENVI


21. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


22. Termín nasledujúcej schôdze

Budúce schôdze sa budú konať 30.11.2005 a 1.12.2005.


23. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 18.20 hod.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generálny tajomník

Predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Starkevičiūtė, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelia

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia