Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2257(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0311/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0311/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2005 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0448

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες

6.3. Ο ρόλος των "ευρωπεριφερειών" στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το ρόλο των "ευρωπεριφερειών" στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής [2004/2257(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (A6-0311/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0448)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου