Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2128(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0330/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0330/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2005 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες

6.4. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Andrzej Pęczak (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Andrzej Pęczak, πρώην βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2005/2128(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Maria Berger (A6-0330/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0449)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου