Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2174(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0331/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0331/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2005 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0450

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες

6.5. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Giovanni Claudio Fava (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Giovanni Claudio Fava [2005/2174(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2005)0450)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου