Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 1 december 2005 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * - Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * - BTW toe te passen op arbeidsintensieve diensten (debat)
 4.Ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten (debat)
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Aanvullend protocol bij de Overeenkomst EG/Republiek Zuid-Afrika inzake handel, ontwikkeling en samenwerking in verband met de uitbreiding *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Rol van de "Euregio's" bij de ontwikkeling van het regionaal beleid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Peczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giovanni Claudio Fava (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2005 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Begrotingsdiscipline (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Octrooien voor farmaceutische producten die bestemd zijn voor landen met volksgezondheidsproblemen ***I (stemming)
  
6.10.Bestrijding van aviaire influenza * (stemming)
  
6.11.Uitgaven op veterinair gebied * (stemming)
  
6.12.Uitbreiding van de Eurozone * (stemming)
  
6.13.Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * (stemming)
  
6.14.Nadere voorschriften voor de teruggave van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen * (stemming)
  
6.15.Europese regelgevende agentschappen (stemming)
  
6.16.Voorbereiding van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (stemming)
  
6.17.Mensenrechten in Cambodja, Laos en Vietnam (stemming)
  
6.18.Olympische wapenstilstand (stemming)
  
6.19.Ontwikkeling en sport (stemming)
  
6.20.Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie (stemming)
  
6.21.Toepassing van de communautaire mededingingsregels op het zeevervoer
  
6.22.Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten in 2004 (stemming)
  
6.23.BTW voor arbeidsintensieve diensten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag
 9.Samenstelling commissies
 10.Onderzoek geloofsbrieven
 11.Samenstelling Parlement
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (145 kb) Presentielijst (59 kb)       
 
Notulen (104 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (289 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (843 kb) 
 
Notulen (183 kb) Presentielijst (66 kb) Stemmingsuitslagen (168 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (322 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid