Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0650/2005

Rozpravy :

PV 14/12/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 15/12/2005 - 5.20

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 15. decembra 2005 - Štrasburg

5.20. Predpokladané využitie európskych krajín CIA pri preprave a nelegálnom zadržiavaní väzňov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0649/2005, B6-0650/2005, B6-0651/2005, B6-0654/2005, B6-0656/2005 a B6-0672/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA B6-0649/2005

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B6-0650/2005

(nahrádzajúci B6-0650/2005, B6-0651/2005, B6-0654/2005 a B6-0672/2005):

podaný týmito poslancami:

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Martine Roure a Hannes Swoboda za skupinu PSE,
Sarah Ludford za skupinu ALDE,
Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni a Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE,
Francis Wurtz, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kyriacos Triantaphyllides, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL.

Prijatý (P6_TA(2005)0530)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Sarah Ludford za skupinu ALDE podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 9, ktorý bol prijatý, a k odôvodneniu F, ktorý nebol prijatý.

- Robert Evans vystúpil s upresnením, ktoré sa týka anglického znenia.

(Návrh uznesenia B6-0656/2005 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia