Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 15 december 2005 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties
 3.Ingekomen stukken
 4.Productie van berengal in China (schriftelijke verklaring)
 5.Stemmingen
  
5.1.Gebruik van het flexibiliteitsinstrument (stemming)
  
5.2.Voorstel tot algehele verwerping van het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006(stemming)
  
5.3.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2006, zoals gewijzigd door de Raad (stemming)
  
5.4.Ontwerp van algemene begroting 2006 (alle afdelingen) (stemming)
  
5.5.Financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de visserijcontroleprogramma's van de lidstaten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***II (stemming)
  
5.7.Machines ***II (stemming)
  
5.8.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2006, zoals gewijzigd door de Raad (ondertekening)
  
5.9.Jaarrekeningen van bepaalde ondernemingsvormen en geconsolideerde rekeningen ***I (stemming)
  
5.10.Rechten van personen met beperkte mobiliteit tijdens vliegreizen ***I (stemming)
  
5.11.Maatregelen voor landen van het suikerprotocol ***I (stemming)
  
5.12.Protocol bij de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen * (stemming)
  
5.13.Financiering gemeenschappelijk visserijbeleid, zeerecht * (stemming)
  
5.14.Toekenning van macrofinanciële hulp aan Georgië * (stemming)
  
5.15.Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie (2006) (stemming)
  
5.16.Mensenrechten en persvrijheid in Tunesië en evaluatie van de wereldtop over de informatiemaatschappij van Tunis (stemming)
  
5.17.Consumentenbelangen in de nieuwe lidstaten (stemming)
  
5.18.Betekenis van rechtstreekse overheidssteun als instrument van regionale ontwikkeling (stemming)
  
5.19.Ontwikkelingsbeleid van de EU (stemming)
  
5.20.Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (stemming)
  
5.21.Voorbereidingen van Bulgarije op toetreding tot EU (stemming)
  
5.22.Voorbereidingen van Roemenië op toetreding tot EU (stemming)
  
5.23.Vrouwennetwerken: visserij, landbouw en diversificatie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Kindertelefoons in Europa (schriftelijke verklaring)
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 11.Procedurewijziging
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Mensenrechtensituatie in Tibet en in Hongkong
  
12.2.Mensenrechten in Rusland
  
12.3.Ethiopië en nieuwe grensconflicten
 13.Stemmingen
  
13.1.Mensenrechtensituatie in Tibet en in Hongkong (stemming)
  
13.2.Mensenrechten in Rusland (stemming)
  
13.3.Ethiopië en nieuwe grensconflicten(stemming)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (222 kb) Presentielijst (55 kb)       
 
Notulen (168 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (840 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1174 kb) 
 
Notulen (246 kb) Presentielijst (66 kb) Stemmingsuitslagen (222 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (421 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid