Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0086/2006

Keskustelut :

PV 01/02/2006 - 12
CRE 01/02/2006 - 12

Äänestykset :

PV 02/02/2006 - 8.8
CRE 02/02/2006 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2006 - Bryssel

12. Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Edward McMillan-Scott (Euroopan parlamentin tarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtaja) PPE-DE-ryhmän puolesta ja Véronique De Keyser (EU:n Palestiinan tarkkailijaryhmän puheenjohtaja) PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Puheenvuorot: Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Frank Vanhecke, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pierre Schapira, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Morgantini, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Lilli Gruber, Sajjad Karim, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Panagiotis Beglitis, Charles Tannock, Carlos Carnero González, Jana Hybášková, Hans Winkler ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta Palestiinan vaalituloksesta (ja Itä-Jerusalemin tilanteesta) (B6-0086/2006)

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Angelika Beer, Cem Özdemir ja Johannes Voggenhuber Verts/ALE-ryhmän puolesta Palestiinan vaalituloksesta ja Itä-Jerusalemin tilanteesta (B6-0087/2006)

- Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Palestiinan vaalituloksesta ja Itä-Jerusalemin tilanteesta (B6-0088/2006)

- Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis ja Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvoston päätöksestä olla julkistamatta Israelin Itä-Jerusalemin-politiikkaa koskevaa raporttia sekä 25. tammikuuta 2006 pidettyjen Palestiinan lakia säätävän neuvoston vaalien tuloksesta (B6-0089/2006)

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta Palestiinan vaalien tuloksesta, Lähi-idän tilanteesta ja neuvoston päätöksestä olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa raporttia (B6-0090/2006)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková ja Antonio Tajani PPE-DE-ryhmän puolesta neuvoston julkilausumasta: Palestiinan vaalien tulokset (B6-0091/2006)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö