Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0075/2006

Forhandlinger :

PV 01/02/2006 - 13
CRE 01/02/2006 - 13

Afstemninger :

PV 02/02/2006 - 8.9
CRE 02/02/2006 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 1. februar 2006 - Bruxelles

13. EU's holdning til den cubanske regering (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-0112/2005/rév.1) af Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino og Marco Pannella for ALDE-Gruppen til Rådet: EU's holdning til den cubanske regering (B6-0675/2005).

Cecilia Malmström (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Hans Winkler (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, José Ribeiro e Castro, Miguel Angel Martínez Martínez, Erik Meijer, Frank Vanhecke, Peter Šťastný, Margrietus van den Berg, András Gyürk, Filip Andrzej Kaczmarek, Anna Záborská og Hans Winkler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani og Camiel Eurlings for PPE-DE-Gruppen om EU's holdning til den cubanske regering (B6-0075/2006)

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om EU's holdning over for den cubanske regering (B6-0078/2006)

- Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen om EU's politik over for den cubanske regering (B6-0079/2006)

- Raül Romeva i Rueda, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf og Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen om EU's holdning til den cubanske regering (B6-0080/2006)

- Pasqualina Napoletano og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen om EU's holdning til den cubanske regering (B6-0081/2006)

- Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen om EU's politik over for Cubas regering (B6-0082/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 02.02.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik