Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0075/2006

Keskustelut :

PV 01/02/2006 - 13
CRE 01/02/2006 - 13

Äänestykset :

PV 02/02/2006 - 8.9
CRE 02/02/2006 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2006 - Bryssel

13. EU:n kanta Kuuban hallituksen toimiin (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Graham Watsonin, Cecilia Malmströmin, Emma Boninon ja Marco Pannellan ALDE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0112/2005/rev.1) neuvostolle: EU:n kanta Kuuban hallituksen toimiin (B6-0675/2005).

Cecilia Malmström (laatija) esitteli suullisen kysymyksen.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta ja Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, José Ribeiro e Castro, Miguel Angel Martínez Martínez, Erik Meijer, Frank Vanhecke, Peter Šťastný, Margrietus van den Berg, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Anna Záborská ja Hans Winkler.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani ja Camiel Eurlings PPE-DE-ryhmän puolesta EU:n kannasta Kuuban hallitukseen (B6-0075/2006)

- Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin suhtautumisesta Kuuban hallitukseen (B6-0078/2006)

- Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta (B6-0079/2006)

- Raül Romeva i Rueda, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n kannasta Kuuban hallitukseen (B6-0080/2006)

- Pasqualina Napoletano ja Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta EU:n kannasta Kuuban hallitukseen (B6-0081/2006)

- Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta (B6-0082/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö