Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0075/2006

Debatter :

PV 01/02/2006 - 13
CRE 01/02/2006 - 13

Omröstningar :

PV 02/02/2006 - 8.9
CRE 02/02/2006 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2006 - Bryssel

13. EU:s ståndpunkt om Kubas regering (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0112/2005/rev.1) från Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino och Marco Pannella för ALDE-gruppen, till rådet: EU:s ståndpunkt om Kubas regering (B6-0675/2005).

Cecilia Malmström (frågeställare) utvecklade den muntliga frågan.

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, och Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, José Ribeiro e Castro, Miguel Angel Martínez Martínez, Erik Meijer, Frank Vanhecke, Peter Šťastný, Margrietus van den Berg, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Anna Záborská och Hans Winkler.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani och Camiel Eurlings för PPE-DE-gruppen, om EU:s ståndpunkt gentemot Kubas regering (B6-0075/2006),

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om EU:s ståndpunkt gentemot Kubas regering (B6-0078/2006),

- Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, om EU:s politik gentemot Kubas regering (B6-0079/2006),

- Raül Romeva i Rueda, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, om EU:s ståndpunkt gentemot Kubas regering (B6-0080/2006),

- Pasqualina Napoletano och Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen, om EU:s ståndpunkt gentemot Kubas regering (B6-0081/2006),

- Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, om EU:s politik gentemot den kubanska regeringen (B6-0082/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 02.02.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy