Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0102/2005 (B6-0347/2005)

Keskustelut :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2006 - Bryssel

14. Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset - Jäsenvaltioiden vastuu Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa (keskustelu)
CRE

Szabolcs Fazakasin, Terence Wynnin ja Jan Mulderin CONT-valiokunnan puolesta laatima suullinen kysymys (O-0102/2005) neuvostolle: Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset - Jäsenvaltioiden vastuu Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa (B6-0347/2005).

Terence Wynn (laatija) esitteli suullisen kysymyksen.

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Javier Pomés Ruiz PPE-DE-ryhmän puolesta, Szabolcs Fazakas PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta (puhemies kehotti häntä pysymään asiassa ja olemaan esittämättä petos- ja korruptiosyytöksiä ilman todisteita), sitoutumaton Hans-Peter Martin, Paulo Casaca, Hans Winkler, Siim Kallas, Jeffrey Titford (antaakseen henkilökohtaisen lausuman puhemiehen kehotuksen johdosta) ja Terence Wynn.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- CONT-valiokunta kansallisista hallinnointia koskevista ilmoituksista (B6-0074/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2006, kohta 8.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö