Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0102/2005 (B6-0347/2005)

Debatter :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2006 - Bryssel

14. Nationella förvaltningsförklaringar -
Medlemsstaternas ansvar för genomförandet av Europeiska unionens budget (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0102/2005) från Szabolcs Fazakas, Terence Wynn och Jan Mulder, för utskottet CONT, till rådet: Nationella förvaltningsförklaringar - Medlemsstaternas ansvar för genomförandet av unionens budget (B6-0347/2005).

- Terence Wynn (frågeställare) utvecklade den muntliga frågan.

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: José Javier Pomés Ruiz för PPE-DE-gruppen, Szabolcs Fazakas för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jeffrey Titford för IND/DEM-gruppen (talmannen tillrättavisade talaren och påpekade att denne inte borde anklaga någon för bedrägeri och korruption utan bevis), Hans-Peter Martin, grupplös, Paulo Casaca, Hans Winkler, Siim Kallas, Jeffrey Titford, som gjorde ett personligt uttalande med anledning av talmannens yttrande, och Terence Wynn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- utskottet CONT, om nationella förvaltningsförklaringar (B6-0074/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 02.02.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy