Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0095/2005 (B6-0346/2005)

Forhandlinger :

PV 01/02/2006 - 15
CRE 01/02/2006 - 15

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 1. februar 2006 - Bruxelles

15. Fiskeressourcerne i Middelhavet (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-0095/2005) af Philippe Morillon for PECH til Rådet: Indførelse af foranstaltninger vedrørende forvaltning af fiskeressourcerne i Middelhavet (B6-0346/2005)

Philippe Morillon (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Hans Winkler (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen, Ioannis Gklavakis, Stavros Arnaoutakis, Iles Braghetto, David Casa og Hans Winkler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet (B6-0076/2006)

- Carmen Fraga Estévez, David Casa, Ioannis Gklavakis for PPE-DE-Gruppen, Heinz Kindermann for PSE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, og Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet (B6-0083/2006)

- Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder og Chris Davies for ALDE-Gruppen om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet (B6-0084/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 02.02.2006.

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik