Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0248(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0412/2005

Ingivna texter :

A6-0412/2005

Debatter :

PV 01/02/2006 - 20
CRE 01/02/2006 - 20

Omröstningar :

PV 02/02/2006 - 8.3
CRE 02/02/2006 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0036

Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2006 - Bryssel

20. Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG [KOM(2004)0708 - C6-0160/2004 - 2004/0248(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jacques Toubon (A6-0412/2005).

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Jacques Toubon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Purvis (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Charlotte Cederschiöld och Anna Hedh.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 02.02.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy