Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 1. veebruar 2006 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Esitatud dokumendid
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 8.Assigneeringute ümberpaigutamine
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Päevakord
 11.Ühise välispoliitika tulevikuväljavaated 2006. aastaks – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika 2004 (arutelu)
 12.Palestiina valimiste tulemused ning olukord Lähis-Idas, samuti nõukogu otsus mitte avalikustada Ida-Jeruusalemma käsitlevat aruannet (arutelu)
 13.ELi seisukoht Kuuba valitsuse suhtes (arutelu)
 14.Riikide haldusdeklaratsioonid – Liikmesriikide vastutus Euroopa Liidu eelarve täitmise osas (arutelu)
 15.Vahemere kalavarud (arutelu)
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Naistevastase vägivallaga võitlemise praegune olukord ja kavandatavad meetmed (arutelu)
 18.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus (arutelu)
 19.Postidirektiivi kohaldamine (arutelu)
 20.Eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta ***I (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (146 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 
 
Protokoll (108 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) 
 
Protokoll (180 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika