Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2006 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 8.Määrärahojen siirrot
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Esityslista
 11.Yhteisen ulkopolitiikan mahdollisuudet vuonna 2006 - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004 (keskustelu)
 12.Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta (keskustelu)
 13.EU:n kanta Kuuban hallituksen toimiin (keskustelu)
 14.Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset - Jäsenvaltioiden vastuu Euroopan unionin talousarvion toteuttamisessa (keskustelu)
 15.Välimeren kalavarat (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytila ja mahdolliset tulevat toimet (keskustelu)
 18.Miesten ja naisten tasa-arvo Euroopan unionissa (keskustelu)
 19.Postidirektiivin soveltaminen (keskustelu)
 20.Valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten nimellismääriä koskevat säännöt ***I (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (147 kb) Läsnäololista (60 kb) 
 
Pöytäkirja (112 kb) Läsnäololista (23 kb) 
 
Pöytäkirja (182 kb) Läsnäololista (67 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö