Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

3. Europeisk kommunikationsstrategi - Vitboken (debatt)
CRE

Meddelande från kommissionen: Europeisk kommunikationsstrategi - Vitboken.

Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) redogjorde för meddelandet.

Talare: Struan Stevenson för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Gérard Onesta för Verts/ALE-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, David Hammerstein Mintz och Margot Wallström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy