Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0255(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0005/2006

Debatter :

PV 02/02/2006 - 4
CRE 02/02/2006 - 4

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0034

Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

4. Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***III - Färdskrivare vid vägtransporter ***III (debatt)
CRE

Betänkande om det gemensamma utkastet, godkänt av förlikningskommittén, till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av direktiv 88/599/EEG [PE-CONS 3672/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande Helmuth Markov (A6-0005/2006)

Betänkande om det gemensamma utkastet, godkänt av förlikningskommittén, till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av direktiv (EEG) nr 3820/85 [PE-CONS 3671/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande Helmuth Markov (A6-0006/2006)

Helmuth Markov redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Mathieu Grosch för PPE-DE-gruppen, Willi Piecyk för PSE-gruppen, och Anne E. Jensen för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ
Vice talman

Talare: Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Georg Jarzembowski, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Kyriacos Triantaphyllides, Johannes Blokland, Ashley Mote, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary, Nathalie Griesbeck, Jacky Henin, Andreas Mölzer, Corien Wortmann-Kool, Ewa Hedkvist Petersen, Philip Bradbourn, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Jan Andersson, Alejandro Cercas, Nikolaos Sifunakis och Jacques Barrot.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert yttrade sig om ordningen i kammaren.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 och punkt 8.2 i protokollet av den 02.02.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy