Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

8.2. Färdskrivare vid vägtransporter ***III (omröstning)

Betänkande från Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén om det gemensamma utkastet, godkänt av förlikningskommittén, till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av direktiv (EEG) nr 3820/85 [PE-CONS 3671/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD)] Föredragande: Helmuth Markov (A6-0006/2006)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT UTKAST

Antogs (P6_TA(2006)0035)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy