Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0389/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0389/2005

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0037

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες

8.4. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - 2004 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 2004 [2005/2134(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0389/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0037)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 6, η οποία κρατείται,

- Ο Hannes Swoboda υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 4, η οποία κρατείται,

- Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (αναπληρώτρια εισηγήτρια) υποβάλλει προφορική τροπολογία με την οποία προστίθεται παράγραφος 28α, καθώς και προφορική τροπολογία στην παράγραφο 38. Οι δύο προφορικές τροπολογίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου