Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2134(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0389/2005

Ingediende teksten :

A6-0389/2005

Debatten :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Stemmingen :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0037

Notulen
Donderdag 2 februari 2006 - Brussel

8.4. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - 2004 (stemming)
CRE

Verslag over het jaarlijks verslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het GBVB, met inbegrip van de financiële gevolgen ervan voor de algemene begroting van de Europese Unie - 2004 [2005/2134(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0389/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0037)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, diende een mondeling amendement op amendement 6 in, dat in aanmerking werd genomen,

- Hannes Swoboda diende een mondeling amendement op amendement 4 in, dat in aanmerking werd genomen,

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (ter vervanging van de rapporteur) diende een mondeling amendement in ter inlassing van een paragraaf 28 bis (nieuw), alsmede een mondeling amendement op paragraaf 38. Beide mondelinge amendementen werden in aanmerking genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid