Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2134(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0389/2005

Ingivna texter :

A6-0389/2005

Debatter :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Omröstningar :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0037

Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

8.4. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - 2004 (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget - 2004 [2005/2134(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0389/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0037)

Inlägg om omröstningen:

- Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 6, vilket beaktades.

- Hannes Swoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4, vilket beaktades.

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (som ersatte föredraganden) lade fram ett muntligt ändringsförslag med syftet att infoga en punkt 28a, samt ett muntligt ändringsförslag till punkt 38. Båda dessa två muntliga ändringsförslag beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy