Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2220(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0404/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0404/2005

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 17
CRE 01/02/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.5
CRE 02/02/2006 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0038

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες

8.5. Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες [2004/2220(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Carlshamre (A6-0404/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0038)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Maria Carlshamre (εισηγήτρια), εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, πριν από την ψηφοφορία, ζητά ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τελικής ψηφοφορίας,

- Ο Zbigniew Zaleski υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4, σημείο β, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου