Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0086/2006

Debatter :

PV 01/02/2006 - 12
CRE 01/02/2006 - 12

Omröstningar :

PV 02/02/2006 - 8.8
CRE 02/02/2006 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

8.8. Resultatet från valet i Palestina och situationen i Mellanöstern samt rådets beslut att inte offentliggöra rapporten om östra Jerusalem (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-0089/2006, B6-0090/2006 och B6-0091/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0086/2006

(ersätter B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-0090/2006 och B6-0091/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Edward McMillan-Scott, Jana Hybášková, Charles Tannock och Antonio Tajani för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck och Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen,

Daniel Marc Cohn-Bendit, David Hammerstein Mintz, Angelika Beer och Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0041)

Inlägg om omröstningen:

- Alessandro Foglietta yttrade sig före omröstningen och påpekade fel i den italienska versionen i punkterna 3 och 10 (talmannen svarade att samtliga språkversioner skulle kontrolleras och vid behov korrigeras).

- Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1.

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen yttrade sig om omröstningsförfarandet när det gäller muntliga ändringsförslag.

(Resolutionsförslag B6-0089/2006 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy