Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0075/2006

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 13
CRE 01/02/2006 - 13

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.9
CRE 02/02/2006 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες

8.9. Η θέση της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβας (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-0080/2006, B6-0081/2006 και B6-0082/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0075/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0075/2006, B6-0079/2006, B6-0081/2006 και B6-0082/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, José Ribeiro e Castro, Gerardo Galeote, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock, Antonio Tajani και Camiel Eurlings, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0042)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, πριν από την ψηφοφορία, επισημαίνει τεχνικές τροποποιήσεις στην παράγραφο 3.

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0078/2006 και B6-0080/2006 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου