Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0074/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0074/2006

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.10
CRE 02/02/2006 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0043

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες

8.10. Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης - Ευθύνη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος B6-0074/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0043)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Terence Wynn ζητά, πριν από την ψηφοφορία, να διαβιβάσει το Προεδρείο στο Συμβούλιο το αίτημα να απαντήσει αυτό γραπτώς στα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της προφορικής ερώτησης B6-0347/2005 (Ο Πρόεδρος συγκατατίθεται).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου