Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


8.1. Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***III (omröstning)

8.2. Färdskrivare vid vägtransporter ***III (omröstning)

8.3. Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder ***I (omröstning)

8.4. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - 2004 (omröstning)

8.5. Dagens situation när det gäller bekämpning av våld mot kvinnor och framtida åtgärder (omröstning)

8.6. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen (omröstning)

8.7. Tillämpning av postdirektivet (omröstning)

8.8. Resultatet från valet i Palestina och situationen i Mellanöstern samt rådets beslut att inte offentliggöra rapporten om östra Jerusalem (omröstning)

8.9. EU:s ståndpunkt om Kubas regering (omröstning)

8.10. Nationella förvaltningsförklaringar -
Medlemsstaternas ansvar för genomförandet av Europeiska unionens budget (omröstning)

8.11. Fiskeresurserna i Medelhavet (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy