Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

11. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet CULT:

- Mervärdesskatt: platsen för tillhandahållande av tjänster (ändr. direktiv 77/388/EEG) (COM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: IMCO, CULT

utskottet ECON:

- Resultaten från WTO:s ministerkonferens i Hongkong (2005/2247(INI))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE, ECON, ITRE, AGRI

utskottet PECH:

- Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ENVI, PECH

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy