Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel

14. Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 11.45.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalsekreterare

Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy