Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Ευρωπαϊκή στρατηγική επικοινωνίας - Λευκή Βίβλος (συζήτηση)
 4.Κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***III - Κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών ***III (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***III (ψηφοφορία)
  
8.2.Κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών ***III (ψηφοφορία)
  
8.3.Κανόνες σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - 2004 (ψηφοφορία)
  
8.5.Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες (ψηφοφορία)
  
8.6.Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
8.7.Εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (ψηφοφορία)
  
8.8.Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Παλαιστίνη και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και η απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο να μην δημοσιεύσει την έκθεση για την Ανατολική Ιερουσαλήμ (ψηφοφορία)
  
8.9.Η θέση της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβας (ψηφοφορία)
  
8.10.Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης - Ευθύνη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
8.11.Αλιευτικοί πόροι της Μεσογείου (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 14.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (144 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (95 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (308 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (432 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (193 kb) Κατάσταση παρόντων (84 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (182 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (213 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου