Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 2. veebruar 2006 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa kommunikatsioonistrateegia – Valge raamat (arutelu)
 4.Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid ***III – Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid ***III (hääletus)
  
8.2.Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III (hääletus)
  
8.3.Eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta ***I (hääletus)
  
8.4.Ühine välis- ja julgeolekupoliitika 2004 (hääletus)
  
8.5.Naistevastase vägivallaga võitlemise praegune olukord ja kavandatavad meetmed (hääletus)
  
8.6.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus (hääletus)
  
8.7.Postidirektiivi kohaldamine (hääletus)
  
8.8.Palestiina valimiste tulemused ning olukord Lähis-Idas, samuti nõukogu otsus mitte avalikustada Ida-Jeruusalemma käsitlevat aruannet (hääletus)
  
8.9.ELi seisukoht Kuuba valitsuse suhtes (hääletus)
  
8.10.Riikide haldusdeklaratsioonid – Liikmesriikide vastutus Euroopa Liidu eelarve täitmise osas (hääletus)
  
8.11.Vahemere kalavarud (hääletus)
 9.Hääletuse kohta selgituste andmine
 10.Hääletuse parandused
 11.Teatud dokumente puudutavad otsused
 12.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (130 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)       
 
Protokoll (91 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (294 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (427 kb) 
 
Protokoll (170 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Hääletuste tulemused (152 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (207 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika