Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 2. februára 2006 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Európska komunikačná stratégia - Biela kniha (rozprava)
 4.Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***III - Harmonizácia právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***III (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Hlasovanie
  8.1.Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***III (hlasovanie)
  8.2.Harmonizácia právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***III (hlasovanie)
  8.3.Pravidlá o nominálnych množstvách výrobkov v spotrebiteľských baleniach ***I (hlasovanie)
  8.4.Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - 2004 (hlasovanie)
  8.5.Aktuálna situácia v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách (hlasovanie)
  8.6.Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (hlasovanie)
  8.7.Uplatňovanie poštovej smernice (hlasovanie)
  8.8.Výsledky volieb v Palestíne a situácia na Strednom východe a rozhodnutie Rady o neuverejnení správy o východnom Jeruzaleme (hlasovanie)
  8.9.Pozícia EÚ voči kubánskej vláde (hlasovanie)
  8.10.Vyhlásenia o národnom hospodárení - Zodpovednosť členských štátov pri vykonávaní rozpočtu Európskej únie (hlasovanie)
  8.11.Rybolovné zdroje v Stredozemnom mori (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy výsledkov hlasovania
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 13.Termín nasledujúcej schôdze
 14.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (130 kb) Prezenčná listina (60 kb)       
 
Zápisnica (91 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovaní (305 kb) Hlasovania podľa mien (427 kb) 
 
Zápisnica (173 kb) Prezenčná listina (68 kb) Výsledky hlasovaní (169 kb) Hlasovania podľa mien (207 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia