Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Europeisk kommunikationsstrategi - Vitboken (debatt)
 4.Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***III - Färdskrivare vid vägtransporter ***III (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Omröstning
  
8.1.Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***III (omröstning)
  
8.2.Färdskrivare vid vägtransporter ***III (omröstning)
  
8.3.Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder ***I (omröstning)
  
8.4.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - 2004 (omröstning)
  
8.5.Dagens situation när det gäller bekämpning av våld mot kvinnor och framtida åtgärder (omröstning)
  
8.6.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen (omröstning)
  
8.7.Tillämpning av postdirektivet (omröstning)
  
8.8.Resultatet från valet i Palestina och situationen i Mellanöstern samt rådets beslut att inte offentliggöra rapporten om östra Jerusalem (omröstning)
  
8.9.EU:s ståndpunkt om Kubas regering (omröstning)
  
8.10.Nationella förvaltningsförklaringar - Medlemsstaternas ansvar för genomförandet av Europeiska unionens budget (omröstning)
  
8.11.Fiskeresurserna i Medelhavet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (133 kb) Närvarolista (60 kb)       
 
Protokoll (94 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (324 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (427 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Närvarolista (68 kb) Omröstningsresultat (156 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (207 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy