Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 13 februari 2006 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Inkomna dokument
 4.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 5.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 6.Framställningar
 7.Avtalstexter översända av rådet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 9.Arbetsplan
 10.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 11.Minimiregler för skydd av slaktkycklingar * (debatt)
 12.Reform av det statliga stödet 2005-2009 (debatt)
 13.Globaliseringens effekter på den inre marknaden (debatt)
 14.SOLVIT (debatt)
 15.Grekiska myndigheters konfiskering av bilar (debatt)
 16.Arbetstagares exponering för artificiell optisk strålning ***III (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (127 kb) Närvarolista (58 kb) 
 
Protokoll (108 kb) Närvarolista (23 kb) 
 
Protokoll (183 kb) Närvarolista (68 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy